Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yixin Liu

RefSum: Refactoring Neural Summarization


Apr 15, 2021
Yixin Liu, Zi-Yi Dou, Pengfei Liu

* NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

EXPLAINABOARD: An Explainable Leaderboard for NLP


Apr 13, 2021
Pengfei Liu, Jinlan Fu, Yang Xiao, Weizhe Yuan, Shuaicheng Chang, Junqi Dai, Yixin Liu, Zihuiwen Ye, Graham Neubig


  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection on Attributed Networks via Contrastive Self-Supervised Learning


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Zhao Li, Shirui Pan, Chen Gong, Chuan Zhou, George Karypis

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Self-Supervised Learning: A Survey


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Ming Jin, Chuan Zhou, Feng Xia, Philip S. Yu

* 8 pages, 2 figures, has been submitted to IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Label Propagation for Graph Semi-supervised Learning


Nov 24, 2020
Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Learning Text Style Transfer with Direct Rewards


Oct 24, 2020
Yixin Liu, Graham Neubig, John Wieting


  Access Paper or Ask Questions

Conditional Automated Channel Pruning for Deep Neural Networks


Sep 27, 2020
Yixin Liu, Yong Guo, Zichang Liu, Haohua Liu, Jingjie Zhang, Zejun Chen, Jing Liu, Jian Chen


  Access Paper or Ask Questions