Alert button
Picture for Zhijiang Guo

Zhijiang Guo

Alert button

Learning From Correctness Without Prompting Makes LLM Efficient Reasoner

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yuxuan Yao, Han Wu, Zhijiang Guo, Biyan Zhou, Jiahui Gao, Sichun Luo, Hanxu Hou, Xiaojin Fu, Linqi Song

Viaarxiv icon

Aligning with Human Judgement: The Role of Pairwise Preference in Large Language Model Evaluators

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yinhong Liu, Han Zhou, Zhijiang Guo, Ehsan Shareghi, Ivan Vulić, Anna Korhonen, Nigel Collier

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Do We Need Language-Specific Fact-Checking Models? The Case of Chinese

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Caiqi Zhang, Zhijiang Guo, Andreas Vlachos

Viaarxiv icon

PROXYQA: An Alternative Framework for Evaluating Long-Form Text Generation with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 26, 2024
Haochen Tan, Zhijiang Guo, Zhan Shi, Lu Xu, Zhili Liu, Xiaoguang Li, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Qun Liu, Linqi Song

Viaarxiv icon

Are LLMs Rigorous Logical Reasoner? Empowering Natural Language Proof Generation with Contrastive Stepwise Decoding

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2023
Ying Su, Xiaojin Fu, Mingwen Liu, Zhijiang Guo

Viaarxiv icon

TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Jing Xiong, Jianhao Shen, Ye Yuan, Haiming Wang, Yichun Yin, Zhengying Liu, Lin Li, Zhijiang Guo, Qingxing Cao, Yinya Huang, Chuanyang Zheng, Xiaodan Liang, Ming Zhang, Qun Liu

Figure 1 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 2 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 3 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Figure 4 for TRIGO: Benchmarking Formal Mathematical Proof Reduction for Generative Language Models
Viaarxiv icon

DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 19, 2023
Jing Xiong, Zixuan Li, Chuanyang Zheng, Zhijiang Guo, Yichun Yin, Enze Xie, Zhicheng Yang, Qingxing Cao, Haiming Wang, Xiongwei Han, Jing Tang, Chengming Li, Xiaodan Liang

Figure 1 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 2 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 3 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Figure 4 for DQ-LoRe: Dual Queries with Low Rank Approximation Re-ranking for In-Context Learning
Viaarxiv icon

Do Large Language Models Know about Facts?

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Xuming Hu, Junzhe Chen, Xiaochuan Li, Yufei Guo, Lijie Wen, Philip S. Yu, Zhijiang Guo

Viaarxiv icon