Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FashionVQA: A Domain-Specific Visual Question Answering System


Aug 24, 2022
Min Wang, Ata Mahjoubfar, Anupama Joshi


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Few-Shot Learning of Accurate Folding Landscape for Protein Structure Prediction


Aug 20, 2022
Jun Zhang, Sirui Liu, Mengyun Chen, Haotian Chu, Min Wang, Zidong Wang, Jialiang Yu, Ningxi Ni, Fan Yu, Diqing Chen, Yi Isaac Yang, Boxin Xue, Lijiang Yang, Yuan Liu, Yi Qin Gao

* version 1.0; 18 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PSP: Million-level Protein Sequence Dataset for Protein Structure Prediction


Jun 24, 2022
Sirui Liu, Jun Zhang, Haotian Chu, Min Wang, Boxin Xue, Ningxi Ni, Jialiang Yu, Yuhao Xie, Zhenyu Chen, Mengyun Chen, Yuan Liu, Piya Patra, Fan Xu, Jie Chen, Zidong Wang, Lijiang Yang, Fan Yu, Lei Chen, Yi Qin Gao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HierAttn: Effectively Learn Representations from Stage Attention and Branch Attention for Skin Lesions Diagnosis


May 22, 2022
Wei Dai, Rui Liu, Tianyi Wu, Min Wang, Jianqin Yin, Jun Liu

* The code is available at https://github.com/anthonyweidai/HierAttn 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Efficient Lane Detection via Curve Modeling


Mar 04, 2022
Zhengyang Feng, Shaohua Guo, Xin Tan, Ke Xu, Min Wang, Lizhuang Ma

* To appear in CVPR 2022. Code: https://github.com/voldemortX/pytorch-auto-drive 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reconfigurable Intelligent Surface-Aided Spectrum Sharing Coexisting with Multiple Primary Networks


Mar 01, 2022
Zhong Tian, Zhengchuan Chen, Min Wang, Yunjian Jia, Shi Jin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Diverse facial inpainting guided by exemplars


Feb 15, 2022
Wanglong Lu, Hanli Zhao, Xianta Jiang, Xiaogang Jin, Min Wang, Jiankai Lyu, Kaijie Shi

* There are 13 pages, 11 figures in this paper 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking Feature Uncertainty in Stochastic Neural Networks for Adversarial Robustness


Jan 01, 2022
Hao Yang, Min Wang, Zhengfei Yu, Yun Zhou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Learning Token-based Representation for Image Retrieval


Dec 12, 2021
Hui Wu, Min Wang, Wengang Zhou, Yang Hu, Houqiang Li

* Our code is available at https://github.com/MCC-WH/Token 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>