Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval


Dec 02, 2022
Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Ke Gao, Shuwen Xiao, Wenyu Sun, Xiaobo Li, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Si Liu

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks


Sep 28, 2022
Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Zhaowen Li, Fan Yang, Wei Li, Haixin Wang, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Jinqiao Wang, Ming Tang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022. Code available at https://github.com/CASIA-IVA-Lab/Obj2Seq 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transfering Low-Frequency Features for Domain Adaptation


Aug 31, 2022
Zhaowen Li, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang

Add code

* Accepted by ICME2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification


Jun 14, 2022
Tianyi Yan, Kuan Zhu, Haiyun guo, Guibo Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang

Add code

* 19 pages,9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-training


Mar 14, 2022
Zhaowen Li, Yousong Zhu, Fan Yang, Wei Li, Chaoyang Zhao, Yingying Chen, Zhiyang Chen, Jiahao Xie, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang

Add code

* Accepted by CVPR2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Part-Aware Self-Supervised Pre-Training for Person Re-Identification


Mar 08, 2022
Kuan Zhu, Haiyun Guo, Tianyi Yan, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pruning-aware Sparse Regularization for Network Pruning


Jan 18, 2022
Nanfei Jiang, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Yongqi An, Ming Tang, Jinqiao Wang

Add code

* 11 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-initialization Optimization Network for Accurate 3D Human Pose and Shape Estimation


Dec 24, 2021
Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Lu Yang, Xiang Yan, Ming Tang, Zhen Lei, Guibo Zhu, Xuetao Feng, Yan Wang, Jinqiao Wang

Add code

* accepted by ACM Multimedia 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DPT: Deformable Patch-based Transformer for Visual Recognition


Jul 30, 2021
Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Guosheng Hu, Wei Zeng, Jinqiao Wang, Ming Tang

Add code

* In Proceedings of the 29th ACM International Conference on Multimedia (MM '21) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OPT: Omni-Perception Pre-Trainer for Cross-Modal Understanding and Generation


Jul 06, 2021
Jing Liu, Xinxin Zhu, Fei Liu, Longteng Guo, Zijia Zhao, Mingzhen Sun, Weining Wang, Hanqing Lu, Shiyu Zhou, Jiajun Zhang, Jinqiao Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>