Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qiang Li

Joint Progressive and Coarse-to-fine Registration of Brain MRI via Deformation Field Integration and Non-Rigid Feature Fusion


Sep 25, 2021
Jinxin Lv, Zhiwei Wang, Hongkuan Shi, Haobo Zhang, Sheng Wang, Yilang Wang, Qiang Li

* 10 pages. Under review in IEEE Trans. on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Regional and Temporal Auxiliary Tasks for Facial Action Unit Recognition


Jul 30, 2021
Jingwei Yan, Jingjing Wang, Qiang Li, Chunmao Wang, Shiliang Pu

* The first two authors contributed equally to this work. Accepted for publication in the 29th ACM International Conference on Multimedia (ACMMM '21) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning compliant grasping and manipulation by teleoperation with adaptive force control


Jul 21, 2021
Chao Zeng, Shuang Li, Yiming Jiang, Qiang Li, Zhaopeng Chen, Chenguang Yang, Jianwei Zhang

* Accepted by the 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Set Similarity for Dense Self-supervised Representation Learning


Jul 19, 2021
Zhaoqing Wang, Qiang Li, Guoxin Zhang, Pengfei Wan, Wen Zheng, Nannan Wang, Mingming Gong, Tongliang Liu

* 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Meta Learning Enhanced Acoustic Radio Cooperative Framework for Ocean of Things Underwater Acoustic Communications


May 24, 2021
Hao Zhao, Fei Ji, Quansheng Guan, Qiang Li, Shuai Wang, Hefeng Dong, Miaowen Wen


  Access Paper or Ask Questions

Explainable Hierarchical Imitation Learning for Robotic Drink Pouring


May 16, 2021
Dandan Zhang, Yu Zheng, Qiang Li, Lei Wei, Dongsheng Zhang, Zhengyou Zhang

* 15 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Symbol-Level Precoding Through the Lens of Zero Forcing and Vector Perturbation


Mar 30, 2021
Yatao Liu, Mingjie Shao, Wing-Kin Ma, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Adaptive Region of Interest and Graph Learning for Facial Action Unit Recognition


Feb 24, 2021
Jingwei Yan, Boyuan Jiang, Jingjing Wang, Qiang Li, Chunmao Wang, Shiliang Pu

* Camera Ready, ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Image deblurring based on lightweight multi-information fusion network


Jan 14, 2021
Yanni Zhang, Yiming Liu, Qiang Li, Miao Qi, Dahong Xu, Jun Kong, Jianzhong Wang


  Access Paper or Ask Questions

An HVS-Oriented Saliency Map Prediction Modeling


Nov 16, 2020
Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Siamese Keypoint Prediction Network for Visual Object Tracking


Jun 07, 2020
Qiang Li, Zekui Qin, Wenbo Zhang, Wen Zheng

* Code: https://github.com/ZekuiQin/SiamKPN 

  Access Paper or Ask Questions

Minimizing Age-of-Information for Fog Computing-supported Vehicular Networks with Deep Q-learning


Apr 04, 2020
Maohong Chen, Yong Xiao, Qiang Li, Kwang-cheng Chen

* 6 pages,9 figures. Accepted at IEEE International Conference on Communications (ICC), Dublin, Ireland, June 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AliCoCo: Alibaba E-commerce Cognitive Concept Net


Mar 30, 2020
Xusheng Luo, Luxin Liu, Yonghua Yang, Le Bo, Yuanpeng Cao, Jinhang Wu, Qiang Li, Keping Yang, Kenny Q. Zhu

* 15 pages. Accepted by SIGMOD 2020 Industry Track 

  Access Paper or Ask Questions

Rapid Whole Slide Imaging via Learning-based Two-shot Virtual Autofocusing


Mar 14, 2020
Qiang Li, Xianming Liu, Kaige Han, Cheng Guo, Xiangyang Ji, Xiaolin Wu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Spectral Residual Network for Hyperspectral Image Super-Resolution


Jan 14, 2020
Qi Wang, Qiang Li, Xuelong Li


  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning-based Signal Detection for PMH Signals in Load-modulated MIMO System


Nov 24, 2019
Jinle Zhu, Qiang Li, Li Hu, Hongyang Chen, Nirwan Ansari

* with example 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Methods for Network Embedding


Aug 30, 2019
Quanyu Dai, Xiao Shen, Liang Zhang, Qiang Li, Dan Wang

* The World Wide Web Conference 2019, WWW'19 

  Access Paper or Ask Questions

Depth Restoration: A fast low-rank matrix completion via dual-graph regularization


Jul 05, 2019
Wenxiang Zuo, Qiang Li, Xianming Liu


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Super-Resolution via Global-Local Low-Rank Matrix Estimation


Jul 02, 2019
Ruiyuan Wu, Wing-Kin Ma, Xiao Fu, Qiang Li

* 27 pages, 9 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Correlated Logistic Model With Elastic Net Regularization for Multilabel Image Classification


Apr 17, 2019
Qiang Li, Bo Xie, Jane You, Wei Bian, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Stochastic Block Models to Power-Law Degree Distributions


Apr 05, 2019
Maoying Qiao, Jun Yu, Wei Bian, Qiang Li, Dacheng Tao

* IEEE Transactions on Cybernetics, 49 (2019) 626-637 
* 13 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StyleRemix: An Interpretable Representation for Neural Image Style Transfer


Mar 25, 2019
Hongmin Xu, Qiang Li, Wenbo Zhang, Wen Zheng


  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Hand Mesh Recovery from a Monocular RGB Image


Mar 09, 2019
Xiong Zhang, Qiang Li, Wenbo Zhang, Wen Zheng

* conference 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Computer-aided diagnosis of lung carcinoma using deep learning - a pilot study


Mar 14, 2018
Zhang Li, Zheyu Hu, Jiaolong Xu, Tao Tan, Hui Chen, Zhi Duan, Ping Liu, Jun Tang, Guoping Cai, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Geert Litjens, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Optimize transfer learning for lung diseases in bronchoscopy using a new concept: sequential fine-tuning


Feb 10, 2018
Tao Tan, Zhang Li, Haixia Liu, Ping Liu, Wenfang Tang, Hui Li, Yue Sun, Yusheng Yan, Keyu Li, Tao Xu, Shanshan Wan, Ke Lou, Jun Xu, Huiming Ying, Quchang Ouyang, Yuling Tang, Zheyu Hu, Qiang Li


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Network Embedding


Nov 21, 2017
Quanyu Dai, Qiang Li, Jian Tang, Dan Wang

* AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Delivery Policy to Minimize User Traffic Consumption in Guaranteed Advertising


Nov 23, 2016
Jia Zhang, Zheng Wang, Qian Li, Jialin Zhang, Yanyan Lan, Qiang Li, Xiaoming Sun

* Already accepted by AAAI'17 

  Access Paper or Ask Questions

Combination of Diverse Ranking Models for Personalized Expedia Hotel Searches


Nov 29, 2013
Xudong Liu, Bing Xu, Yuyu Zhang, Qiang Yan, Liang Pang, Qiang Li, Hanxiao Sun, Bin Wang

* 6 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions