Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hao Liu

Multi-Agent Cooperative Bidding Games for Multi-Objective Optimization in e-Commercial Sponsored Search


Jun 08, 2021
Ziyu Guan, Hongchang Wu, Qingyu Cao, Hao Liu, Wei Zhao, Sheng Li, Cai Xu, Guang Qiu, Jian Xu, Bo Zheng


  Access Paper or Ask Questions

JIZHI: A Fast and Cost-Effective Model-As-A-Service System for Web-Scale Online Inference at Baidu


Jun 03, 2021
Hao Liu, Qian Gao, Jiang Li, Xiaochao Liao, Hao Xiong, Guangxing Chen, Wenlin Wang, Guobao Yang, Zhiwei Zha, Daxiang Dong, Dejing Dou, Haoyi Xiong

* Accepted to SIGKDD 2021 applied data science track 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification Method Based on Vehicle Attribute and Mutual Exclusion Between Cameras


Apr 30, 2021
Junru Chen, Shiqing Geng, Yongluan Yan, Danyang Huang, Hao Liu, Yadong Li


  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Trajectory Prediction for Autonomous Driving with Semantic Map and Dynamic Graph Attention Network


Mar 30, 2021
Bo Dong, Hao Liu, Yu Bai, Jinbiao Lin, Zhuoran Xu, Xinyu Xu, Qi Kong

* NIPS2020 Workshop on Machine Learning for Autonomous Driving 

  Access Paper or Ask Questions

Behavior From the Void: Unsupervised Active Pre-Training


Mar 12, 2021
Hao Liu, Pieter Abbeel

* Corrected typos. Content unchanged 

  Access Paper or Ask Questions

PML: Progressive Margin Loss for Long-tailed Age Classification


Mar 03, 2021
Zongyong Deng, Hao Liu, Yaoxing Wang, Chenyang Wang, Zekuan Yu, Xuehong Sun

* Accepted at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning


Feb 15, 2021
Weijia Zhang, Hao Liu, Fan Wang, Tong Xu, Haoran Xin, Dejing Dou, Hui Xiong

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Out-of-Town Recommendation with Travel Intention Modeling


Feb 06, 2021
Haoran Xin, Xinjiang Lu, Tong Xu, Hao Liu, Jingjing Gu, Dejing Dou, Hui Xiong

* Accepted by AAAI-2021 

  Access Paper or Ask Questions

CoordiQ : Coordinated Q-learning for Electric Vehicle Charging Recommendation


Jan 28, 2021
Carter Blum, Hao Liu, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Disentangling Observed Causal Effects from Latent Confounders using Method of Moments


Jan 17, 2021
Anqi Liu, Hao Liu, Tongxin Li, Saeed Karimi-Bidhendi, Yisong Yue, Anima Anandkumar


  Access Paper or Ask Questions

Out-of-distribution Prediction with Invariant Risk Minimization: The Limitation and An Effective Fix


Jan 16, 2021
Ruocheng Guo, Pengchuan Zhang, Hao Liu, Emre Kiciman

* 22 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial Object Recommendation with Hints: When Spatial Granularity Matters


Jan 08, 2021
Hui Luo, Jingbo Zhou, Zhifeng Bao, Shuangli Li, J. Shane Culpepper, Haochao Ying, Hao Liu, Hui Xiong

* SIGIR Conference (2020) 781-790 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Air Quality and Weather Prediction Based on Multi-Adversarial Spatiotemporal Networks


Jan 05, 2021
Jindong Han, Hao Liu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Dejing Dou

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

UNIMO: Towards Unified-Modal Understanding and Generation via Cross-Modal Contrastive Learning


Dec 31, 2020
Wei Li, Can Gao, Guocheng Niu, Xinyan Xiao, Hao Liu, Jiachen Liu, Hua Wu, Haifeng Wang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Doubly Robust Off-Policy Learning on Low-Dimensional Manifolds by Deep Neural Networks


Nov 03, 2020
Minshuo Chen, Hao Liu, Wenjing Liao, Tuo Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Interactive Reinforcement Learning for Feature Selection with Decision Tree in the Loop


Oct 02, 2020
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Yong Ge, Hui Xiong, Yanjie Fu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2008.12001 

  Access Paper or Ask Questions

AutoFS: Automated Feature Selection via Diversity-aware Interactive Reinforcement Learning


Sep 16, 2020
Wei Fan, Kunpeng Liu, Hao Liu, Pengyang Wang, Yong Ge, Yanjie Fu

* Accepted by ICDM 2020. In this version, we revised some typos or mistakes for camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

DARWIN: A Highly Flexible Platform for Imaging Research in Radiology


Sep 02, 2020
Lufan Chang, Wenjing Zhuang, Richeng Wu, Sai Feng, Hao Liu, Jing Yu, Jia Ding, Ziteng Wang, Jiaqi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Identifying and Tracking Solar Magnetic Flux Elements with Deep Learning


Aug 27, 2020
Haodi Jiang, Jiasheng Wang, Chang Liu, Ju Jing, Hao Liu, Jason T. L. Wang, Haimin Wang

* The Astrophysical Journal Supplement Series, 250:5 (13pp), 2020 
* 17 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Color Elastica Model for Vector-Valued Image Regularization


Aug 19, 2020
Hao Liu, Xue-Cheng Tai, Ron Kimmel, Roland Glowinski


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Discriminative-Generative Training via Contrastive Learning


Aug 10, 2020
Hao Liu, Pieter Abbeel

* Code: https://github.com/lhao499/HDGE 

  Access Paper or Ask Questions

Polestar: An Intelligent, Efficient and National-Wide Public Transportation Routing Engine


Jul 11, 2020
Hao Liu, Ying Li, Yanjie Fu, Huaibo Mei, Jingbo Zhou, Xu Ma, Hui Xiong

* KDD 2020 applied data science track 

  Access Paper or Ask Questions

SKEP: Sentiment Knowledge Enhanced Pre-training for Sentiment Analysis


May 20, 2020
Hao Tian, Can Gao, Xinyan Xiao, Hao Liu, Bolei He, Hua Wu, Haifeng Wang, Feng Wu

* Accepted by ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

PuzzleNet: Scene Text Detection by Segment Context Graph Learning


Feb 26, 2020
Hao Liu, Antai Guo, Deqiang Jiang, Yiqing Hu, Bo Ren


  Access Paper or Ask Questions