Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Liu

ASER: Towards Large-scale Commonsense Knowledge Acquisition via Higher-order Selectional Preference over Eventualities


Apr 05, 2021
Hongming Zhang, Xin Liu, Haojie Pan, Haowen Ke, Jiefu Ou, Tianqing Fang, Yangqiu Song


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Filter: Siamese Relation Network for Robust Tracking


Apr 02, 2021
Siyuan Cheng, Bineng Zhong, Guorong Li, Xin Liu, Zhenjun Tang, Xianxian Li, Jing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Balanced Softmax Cross-Entropy for Incremental Learning


Mar 31, 2021
Quentin Jodelet, Xin Liu, Tsuyoshi Murata


  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Human Activity Recognition Using Wearable Sensors: Healthcare and Artificial Intelligence


Mar 29, 2021
Rex Liu, Albara Ah Ramli, Huanle Zhang, Esha Datta, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

No frame left behind: Full Video Action Recognition


Mar 29, 2021
Xin Liu, Silvia L. Pintea, Fatemeh Karimi Nejadasl, Olaf Booij, Jan C. van Gemert

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Sampling methods for efficient training of graph convolutional networks: A survey


Mar 10, 2021
Xin Liu, Mingyu Yan, Lei Deng, Guoqi Li, Xiaochun Ye, Dongrui Fan

* 39 pages, 5 figures, 10 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Manifold Learning for Dynamic MR Imaging


Mar 09, 2021
Ziwen Ke, Zhuo-Xu Cui, Wenqi Huang, Jing Cheng, Sen Jia, Haifeng Wang, Xin Liu, Hairong Zheng, Leslie Ying, Yanjie Zhu, Dong Liang

* 17 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DST: Data Selection and joint Training for Learning with Noisy Labels


Mar 01, 2021
Yi Wei, Xue Mei, Xin Liu, Pengxiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

Automated Model Design and Benchmarking of 3D Deep Learning Models for COVID-19 Detection with Chest CT Scans


Feb 12, 2021
Xin He, Shihao Wang, Xiaowen Chu, Shaohuai Shi, Jiangping Tang, Xin Liu, Chenggang Yan, Jiyong Zhang, Guiguang Ding

* Accepted by AAAI 2021, COVID-19, Neural Architecture Search, AutoML 

  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Pessimistic-Optimistic Algorithm for Constrained Linear Bandits


Feb 10, 2021
Xin Liu, Bin Li, Pengyi Shi, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

Learning adaptive differential evolution algorithm from optimization experiences by policy gradient


Feb 06, 2021
Jianyong Sun, Xin Liu, Thomas Bäck, Zongben Xu


  Access Paper or Ask Questions

Spectrum Sharing for 6G Integrated Satellite-Terrestrial Communication Networks Based on NOMA and Cognitive Radio


Jan 27, 2021
Xin Liu, Kwok-Yan Lam, Feng Li, Jun Zhao, Li Wang


  Access Paper or Ask Questions

SplitSR: An End-to-End Approach to Super-Resolution on Mobile Devices


Jan 20, 2021
Xin Liu, Yuang Li, Josh Fromm, Yuntao Wang, Ziheng Jiang, Alex Mariakakis, Shwetak Patel


  Access Paper or Ask Questions

Generalized Image Reconstruction over T-Algebra


Jan 20, 2021
Liang Liao, Xuechun Zhang, Xinqiang Wang, Sen Lin, Xin Liu

* 6 pages, 4 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

An Unsupervised Learning Method with Convolutional Auto-Encoder for Vessel Trajectory Similarity Computation


Jan 10, 2021
Maohan Liang, Ryan Wen Liu, Shichen Li, Zhe Xiao, Xin Liu, Feng Lu

* 22 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OAAE: Adversarial Autoencoders for Novelty Detection in Multi-modal Normality Case via Orthogonalized Latent Space


Jan 07, 2021
Sungkwon An, Jeonghoon Kim, Myungjoo Kang, Shahbaz Razaei, Xin Liu

* Accepted to AAAI 2021 Workshop: Towards Robust, Secure and Efficient Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

AIDE: Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation


Dec 14, 2020
Cheng Li, Rongpin Wang, Zaiyi Liu, Meiyun Wang, Hongna Tan, Yaping Wu, Xinfeng Liu, Hui Sun, Rui Yang, Xin Liu, Ismail Ben Ayed, Hairong Zheng, Hanchuan Peng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

AGNet: Weighing Black Holes with Machine Learning


Dec 01, 2020
Joshua Yao-Yu Lin, Sneh Pandya, Devanshi Pratap, Xin Liu, Matias Carrasco Kind

* 5 pages, 3 figures, 1 table. Accepted to the Machine Learning and the Physical Sciences Workshop at NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-task MR Imaging with Iterative Teacher Forcing and Re-weighted Deep Learning


Nov 27, 2020
Kehan Qi, Yu Gong, Xinfeng Liu, Xin Liu, Hairong Zheng, Shanshan Wang


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Federated Dropout: Improving Communication Efficiency and Generalization for Federated Learning


Nov 08, 2020
Nader Bouacida, Jiahui Hou, Hui Zang, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Bandit Policies for Reliable Cellular Network Handovers in Extreme Mobility


Oct 28, 2020
Yuanjie Li, Esha Datta, Jiaxin Ding, Ness Shroff, Xin Liu


  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?


Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Advancing Non-Contact Vital Sign Measurement using Synthetic Avatars


Oct 24, 2020
Daniel McDuff, Javier Hernandez, Erroll Wood, Xin Liu, Tadas Baltrusaitis


  Access Paper or Ask Questions

POND: Pessimistic-Optimistic oNline Dispatch


Oct 20, 2020
Xin Liu, Bin Li, Pengyi Shi, Lei Ying


  Access Paper or Ask Questions

WeightAlign: Normalizing Activations by Weight Alignment


Oct 14, 2020
Xiangwei Shi, Yunqiang Li, Xin Liu, Jan van Gemert

* The first three authors contributed equally; accepted by ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MetaPhys: Unsupervised Few-Shot Adaptation for Non-Contact Physiological Measurement


Oct 05, 2020
Xin Liu, Ziheng Jiang, Josh Fromm, Xuhai Xu, Shwetak Patel, Daniel McDuff


  Access Paper or Ask Questions

ENAS4D: Efficient Multi-stage CNN Architecture Search for Dynamic Inference


Sep 19, 2020
Zhihang Yuan, Xin Liu, Bingzhe Wu, Guangyu Sun

* 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions