Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiwei Wang

Joint Progressive and Coarse-to-fine Registration of Brain MRI via Deformation Field Integration and Non-Rigid Feature Fusion


Sep 25, 2021
Jinxin Lv, Zhiwei Wang, Hongkuan Shi, Haobo Zhang, Sheng Wang, Yilang Wang, Qiang Li

* 10 pages. Under review in IEEE Trans. on Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Natural Language Processing for LinkedIn Search


Aug 16, 2021
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Michaeel Kazi, Zhiwei Wang, Zhoutong Fu, Jun Jia, Liang Zhang, Huiji Gao, Bo Long

* 18 pages, 5 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2108.08252 

  Access Paper or Ask Questions

Power System Transient Modeling and Simulation using Integrated Circuit


Jun 06, 2021
Xiang Zhang, Renchang Dai, Peng Wei, Yijing Liu, Guangyi Liu, Zhiwei Wang

* Has been accepted by 2021 PES General Meeting 

  Access Paper or Ask Questions

An Upper Limit of Decaying Rate with Respect to Frequency in Deep Neural Network


Jun 03, 2021
Tao Luo, Zheng Ma, Zhiwei Wang, Zhi-Qin John Xu, Yaoyu Zhang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2012.03238 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Fourier-domain Variational Formulation and Its Well-posedness for Supervised Learning


Dec 06, 2020
Tao Luo, Zheng Ma, Zhiwei Wang, Zhi-Qin John Xu, Yaoyu Zhang

* 18 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Defocus Blur Detection via Salient Region Detection Prior


Nov 19, 2020
Ming Qian, Min Xia, Chunyi Sun, Zhiwei Wang, Liguo Weng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale One-Class Recurrent Neural Networks for Discrete Event Sequence Anomaly Detection


Aug 31, 2020
Zhiwei Wang, Zhengzhang Chen, Jingchao Ni, Hui Liu, Haifeng Chen, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Chat as Expected: Learning to Manipulate Black-box Neural Dialogue Models


May 27, 2020
Haochen Liu, Zhiwei Wang, Tyler Derr, Jiliang Tang

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Siamese Neural Networks for Class Activity Detection


May 15, 2020
Hang Li, Zhiwei Wang, Jiliang Tang, Wenbiao Ding, Zitao Liu

* The 21th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-level Dependencies for Robust Word Recognition


Nov 22, 2019
Zhiwei Wang, Hui Liu, Jiliang Tang, Songfan Yang, Gale Yan Huang, Zitao Liu


  Access Paper or Ask Questions

Two-stage WECC Composite Load Modeling: A Double Deep Q-Learning Networks Approach


Nov 08, 2019
Xinan Wang, Yishen Wang, Di Shi, Jianhui Wang, Zhiwei Wang

* Submitted to IEEE Transactions on Smart Grid 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Short Answer Grading via Multiway Attention Networks


Sep 23, 2019
Tiaoqiao Liu, Wenbiao Ding, Zhiwei Wang, Jiliang Tang, Gale Yan Huang, Zitao Liu

* The 20th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Knowledge Tracing with Side Information


Sep 01, 2019
Zhiwei Wang, Xiaoqin Feng, Jiliang Tang, Gale Yan Huang, Zitao Liu

* The 20th International Conference on Artificial Intelligence in Education(AIED), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Recommender Systems with Heterogeneous Side Information


Jul 18, 2019
Tianqiao Liu, Zhiwei Wang, Jiliang Tang, Songfan Yang, Gale Yan Huang, Zitao Liu

* Proceedings of the 2019 World Wide Web Conference 

  Access Paper or Ask Questions

R-Transformer: Recurrent Neural Network Enhanced Transformer


Jul 12, 2019
Zhiwei Wang, Yao Ma, Zitao Liu, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Voltage Control for Grid Operation Using Deep Reinforcement Learning


Apr 24, 2019
Ruisheng Diao, Zhiwei Wang, Di Shi, Qianyun Chang, Jiajun Duan, Xiaohu Zhang

* To be published (Accepted) in: Proceedings of the Power and Energy Society General Meeting (PESGM), Atlanta, GA, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Load Forecasting via Point Forecast Feature Integration


Mar 26, 2019
Qicheng Chang, Yishen Wang, Xiao Lu, Di Shi, Haifeng Li, Jiajun Duan, Zhiwei Wang

* To appear in ISGT ASIA 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Short-term Load Forecasting at Different Aggregation Levels with Predictability Analysis


Mar 26, 2019
Yayu Peng, Yishen Wang, Xiao Lu, Haifeng Li, Di Shi, Zhiwei Wang, Jie Li

* To appear in ISGT ASIA 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Submodular Load Clustering with Robust Principal Component Analysis


Feb 20, 2019
Yishen Wang, Xiao Lu, Yiran Xu, Di Shi, Zhehan Yi, Jiajun Duan, Zhiwei Wang

* Accepted by 2019 IEEE PES General Meeting, Atlanta, GA 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised mp-MRI Data Synthesis with StitchLayer and Auxiliary Distance Maximization


Dec 17, 2018
Zhiwei Wang, Yi Lin, Kwang-Ting Cheng, Xin Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Rprop-Neural-Network-Based PV Maximum Power Point Tracking Algorithm with Short-Circuit Current Limitation


Dec 06, 2018
Yao Cui, Zhehan Yi, Jiajun Duan, Di Shi, Zhiwei Wang

* 2019 IEEE ISGT NA 

  Access Paper or Ask Questions

A Neuron-Network-Based Optimal Control of Ultra-Capacitors with System Uncertainties


Nov 29, 2018
Jiajun Duan, Zhehan Yi, Di Shi, Hao Xu, Zhiwei Wang

* IEEE ISGT NA 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Power Market Price Forecasting via Deep Learning


Oct 23, 2018
Yongli Zhu, Songtao Lu, Renchang Dai, Guangyi Liu, Zhiwei Wang

* This manuscript has been accepted by the incoming conference IECON 2018 at Washington DC, USA, Oct. 21-23, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Linked Recurrent Neural Networks


Aug 19, 2018
Zhiwei Wang, Yao Ma, Dawei Yin, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions