Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Integrity and Junkiness Failure Handling for Embedding-based Retrieval: A Case Study in Social Network Search


Apr 18, 2023
Wenping Wang, Yunxi Guo, Chiyao Shen, Shuai Ding, Guangdeng Liao, Hao Fu, Pramodh Karanth Prabhakar

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Robust Multiview Point Cloud Registration with Reliable Pose Graph Initialization and History Reweighting


Apr 02, 2023
Haiping Wang, Yuan Liu, Zhen Dong, Yulan Guo, Yu-Shen Liu, Wenping Wang, Bisheng Yang

Add code

* Accepted by CVPR 2023; Code at https://github.com/WHU-USI3DV/SGHR 

   Access Paper or Ask Questions

F$^{2}$-NeRF: Fast Neural Radiance Field Training with Free Camera Trajectories


Mar 28, 2023
Peng Wang, Yuan Liu, Zhaoxi Chen, Lingjie Liu, Ziwei Liu, Taku Komura, Christian Theobalt, Wenping Wang

Add code

* CVPR 2023. Project page: https://totoro97.github.io/projects/f2-nerf 

   Access Paper or Ask Questions

NeTO:Neural Reconstruction of Transparent Objects with Self-Occlusion Aware Refraction-Tracing


Mar 20, 2023
Zongcheng Li, Xiaoxiao Long, Yusen Wang, Tuo Cao, Wenping Wang, Fei Luo, Chunxia Xiao

Add code

* www.xxlong.site/NeTO/ 

   Access Paper or Ask Questions

CLIP2Scene: Towards Label-efficient 3D Scene Understanding by CLIP


Jan 12, 2023
Runnan Chen, Youquan Liu, Lingdong Kong, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Yikang Li, Yuenan Hou, Yu Qiao, Wenping Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

SNAF: Sparse-view CBCT Reconstruction with Neural Attenuation Fields


Nov 30, 2022
Yu Fang, Lanzhuju Mei, Changjian Li, Yuan Liu, Wenping Wang, Zhiming Cui, Dinggang Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GeoUDF: Surface Reconstruction from 3D Point Clouds via Geometry-guided Distance Representation


Nov 30, 2022
Siyu Ren, Junhui Hou, Xiaodong Chen, Ying He, Wenping Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ToothInpaintor: Tooth Inpainting from Partial 3D Dental Model and 2D Panoramic Image


Nov 25, 2022
Yuezhi Yang, Zhiming Cui, Changjian Li, Wenping Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

NeuralUDF: Learning Unsigned Distance Fields for Multi-view Reconstruction of Surfaces with Arbitrary Topologies


Nov 25, 2022
Xiaoxiao Long, Cheng Lin, Lingjie Liu, Yuan Liu, Peng Wang, Christian Theobalt, Taku Komura, Wenping Wang

Add code

* Visit our project page at https://www.xxlong.site/NeuralUDF/ 

   Access Paper or Ask Questions

TORE: Token Reduction for Efficient Human Mesh Recovery with Transformer


Nov 23, 2022
Zhiyang Dou, Qingxuan Wu, Cheng Lin, Zeyu Cao, Qiangqiang Wu, Weilin Wan, Taku Komura, Wenping Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>