Alert button
Picture for Zhi Li

Zhi Li

Alert button

Solving the Food-Energy-Water Nexus Problem via Intelligent Optimization Algorithms

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Qi Deng, Zheng Fan, Zhi Li, Xinna Pan, Qi Kang, MengChu Zhou

Viaarxiv icon

END4Rec: Efficient Noise-Decoupling for Multi-Behavior Sequential Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Yongqiang Han, Hao Wang, Kefan Wang, Likang Wu, Zhi Li, Wei Guo, Yong Liu, Defu Lian, Enhong Chen

Viaarxiv icon

Towards Personalized Evaluation of Large Language Models with An Anonymous Crowd-Sourcing Platform

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Mingyue Cheng, Hao Zhang, Jiqian Yang, Qi Liu, Li Li, Xin Huang, Liwei Song, Zhi Li, Zhenya Huang, Enhong Chen

Figure 1 for Towards Personalized Evaluation of Large Language Models with An Anonymous Crowd-Sourcing Platform
Figure 2 for Towards Personalized Evaluation of Large Language Models with An Anonymous Crowd-Sourcing Platform
Figure 3 for Towards Personalized Evaluation of Large Language Models with An Anonymous Crowd-Sourcing Platform
Figure 4 for Towards Personalized Evaluation of Large Language Models with An Anonymous Crowd-Sourcing Platform
Viaarxiv icon

Empowering Sequential Recommendation from Collaborative Signals and Semantic Relatedness

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Mingyue Cheng, Hao Zhang, Qi Liu, Fajie Yuan, Zhi Li, Zhenya Huang, Enhong Chen, Jun Zhou, Longfei Li

Figure 1 for Empowering Sequential Recommendation from Collaborative Signals and Semantic Relatedness
Figure 2 for Empowering Sequential Recommendation from Collaborative Signals and Semantic Relatedness
Figure 3 for Empowering Sequential Recommendation from Collaborative Signals and Semantic Relatedness
Figure 4 for Empowering Sequential Recommendation from Collaborative Signals and Semantic Relatedness
Viaarxiv icon

ConvTimeNet: A Deep Hierarchical Fully Convolutional Model for Multivariate Time Series Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2024
Mingyue Cheng, Jiqian Yang, Tingyue Pan, Qi Liu, Zhi Li

Figure 1 for ConvTimeNet: A Deep Hierarchical Fully Convolutional Model for Multivariate Time Series Analysis
Figure 2 for ConvTimeNet: A Deep Hierarchical Fully Convolutional Model for Multivariate Time Series Analysis
Figure 3 for ConvTimeNet: A Deep Hierarchical Fully Convolutional Model for Multivariate Time Series Analysis
Figure 4 for ConvTimeNet: A Deep Hierarchical Fully Convolutional Model for Multivariate Time Series Analysis
Viaarxiv icon

Generative Pretrained Hierarchical Transformer for Time Series Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Zhiding Liu, Jiqian Yang, Mingyue Cheng, Yucong Luo, Zhi Li

Viaarxiv icon

DEFN: Dual-Encoder Fourier Group Harmonics Network for Three-Dimensional Macular Hole Reconstruction with Stochastic Retinal Defect Augmentation and Dynamic Weight Composition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 01, 2023
Xingru Huang, Yihao Guo, Jian Huang, Zhi Li, Tianyun Zhang, Kunyan Cai, Gaopeng Huang, Wenhao Chen, Zhaoyang Xu, Liangqiong Qu, Ji Hu, Tinyu Wang, Shaowei Jiang, Chenggang Yan, Yaoqi Sun, Xin Ye, Yaqi Wang

Viaarxiv icon

VDIP-TGV: Blind Image Deconvolution via Variational Deep Image Prior Empowered by Total Generalized Variation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Tingting Wu, Zhiyan Du, Zhi Li, Feng-Lei Fan, Tieyong Zeng

Viaarxiv icon

Spatial-Temporal Hypergraph Neural Network for Traffic Forecasting

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Chengzhi Yao, Zhi Li, Junbo Wang

Viaarxiv icon

Efficient Real-time Path Planning with Self-evolving Particle Swarm Optimization in Dynamic Scenarios

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2023
Jinghao Xin, Zhi Li, Yang Zhang, Ning Li

Figure 1 for Efficient Real-time Path Planning with Self-evolving Particle Swarm Optimization in Dynamic Scenarios
Figure 2 for Efficient Real-time Path Planning with Self-evolving Particle Swarm Optimization in Dynamic Scenarios
Figure 3 for Efficient Real-time Path Planning with Self-evolving Particle Swarm Optimization in Dynamic Scenarios
Figure 4 for Efficient Real-time Path Planning with Self-evolving Particle Swarm Optimization in Dynamic Scenarios
Viaarxiv icon