Alert button
Picture for Ziyi Yang

Ziyi Yang

Alert button

CoDi-2: In-Context, Interleaved, and Interactive Any-to-Any Generation

Nov 30, 2023
Zineng Tang, Ziyi Yang, Mahmoud Khademi, Yang Liu, Chenguang Zhu, Mohit Bansal

Viaarxiv icon

SIRe-IR: Inverse Rendering for BRDF Reconstruction with Shadow and Illumination Removal in High-Illuminance Scenes

Oct 19, 2023
Ziyi Yang, Yanzhen Chen, Xinyu Gao, Yazhen Yuan, Yu Wu, Xiaowei Zhou, Xiaogang Jin

Figure 1 for SIRe-IR: Inverse Rendering for BRDF Reconstruction with Shadow and Illumination Removal in High-Illuminance Scenes
Figure 2 for SIRe-IR: Inverse Rendering for BRDF Reconstruction with Shadow and Illumination Removal in High-Illuminance Scenes
Figure 3 for SIRe-IR: Inverse Rendering for BRDF Reconstruction with Shadow and Illumination Removal in High-Illuminance Scenes
Figure 4 for SIRe-IR: Inverse Rendering for BRDF Reconstruction with Shadow and Illumination Removal in High-Illuminance Scenes
Viaarxiv icon

Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization

Oct 04, 2023
Tanmay Gautam, Reid Pryzant, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Somayeh Sojoudi

Figure 1 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 2 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 3 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Figure 4 for Soft Convex Quantization: Revisiting Vector Quantization with Convex Optimization
Viaarxiv icon

Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction

Sep 22, 2023
Ziyi Yang, Xinyu Gao, Wen Zhou, Shaohui Jiao, Yuqing Zhang, Xiaogang Jin

Figure 1 for Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction
Figure 2 for Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction
Figure 3 for Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction
Figure 4 for Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction
Viaarxiv icon

Plug in the Safety Chip: Enforcing Constraints for LLM-driven Robot Agents

Sep 18, 2023
Ziyi Yang, Shreyas S. Raman, Ankit Shah, Stefanie Tellex

Figure 1 for Plug in the Safety Chip: Enforcing Constraints for LLM-driven Robot Agents
Figure 2 for Plug in the Safety Chip: Enforcing Constraints for LLM-driven Robot Agents
Figure 3 for Plug in the Safety Chip: Enforcing Constraints for LLM-driven Robot Agents
Figure 4 for Plug in the Safety Chip: Enforcing Constraints for LLM-driven Robot Agents
Viaarxiv icon

A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering

Aug 14, 2023
Xinyu Gao, Ziyi Yang, Yunlu Zhao, Yuxiang Sun, Xiaogang Jin, Changqing Zou

Figure 1 for A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering
Figure 2 for A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering
Figure 3 for A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering
Figure 4 for A General Implicit Framework for Fast NeRF Composition and Rendering
Viaarxiv icon

Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction

Jun 08, 2023
Jiaxian Yan, Zhaofeng Ye, Ziyi Yang, Chengqiang Lu, Shengyu Zhang, Qi Liu, Jiezhong Qiu

Figure 1 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 2 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 3 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Figure 4 for Multi-task Bioassay Pre-training for Protein-ligand Binding Affinity Prediction
Viaarxiv icon

i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI

May 23, 2023
Yuwei Fang, Mahmoud Khademi, Chenguang Zhu, Ziyi Yang, Reid Pryzant, Yichong Xu, Yao Qian, Takuya Yoshioka, Lu Yuan, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 2 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 3 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Figure 4 for i-Code Studio: A Configurable and Composable Framework for Integrative AI
Viaarxiv icon

i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data

May 21, 2023
Ziyi Yang, Mahmoud Khademi, Yichong Xu, Reid Pryzant, Yuwei Fang, Chenguang Zhu, Dongdong Chen, Yao Qian, Mei Gao, Yi-Ling Chen, Robert Gmyr, Naoyuki Kanda, Noel Codella, Bin Xiao, Yu Shi, Lu Yuan, Takuya Yoshioka, Michael Zeng, Xuedong Huang

Figure 1 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 2 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 3 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Figure 4 for i-Code V2: An Autoregressive Generation Framework over Vision, Language, and Speech Data
Viaarxiv icon