Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Semi-Supervised Learning with Pseudo-Negative Labels for Image Classification


Jan 10, 2023
Hao Xu, Hui Xiao, Huazheng Hao, Li Dong, Xiaojie Qiu, Chengbin Peng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Language Models as Inductive Reasoners


Dec 21, 2022
Zonglin Yang, Li Dong, Xinya Du, Hao Cheng, Erik Cambria, Xiaodong Liu, Jianfeng Gao, Furu Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Why Can GPT Learn In-Context? Language Models Secretly Perform Gradient Descent as Meta-Optimizers


Dec 21, 2022
Damai Dai, Yutao Sun, Li Dong, Yaru Hao, Zhifang Sui, Furu Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Length-Extrapolatable Transformer


Dec 20, 2022
Yutao Sun, Li Dong, Barun Patra, Shuming Ma, Shaohan Huang, Alon Benhaim, Vishrav Chaudhary, Xia Song, Furu Wei

Add code

* 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

GanLM: Encoder-Decoder Pre-training with an Auxiliary Discriminator


Dec 20, 2022
Jian Yang, Shuming Ma, Li Dong, Shaohan Huang, Haoyang Huang, Yuwei Yin, Dongdong Zhang, Liqun Yang, Zhoujun Li, Furu Wei

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Optimizing Prompts for Text-to-Image Generation


Dec 19, 2022
Yaru Hao, Zewen Chi, Li Dong, Furu Wei

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Structured Prompting: Scaling In-Context Learning to 1,000 Examples


Dec 13, 2022
Yaru Hao, Yutao Sun, Li Dong, Zhixiong Han, Yuxian Gu, Furu Wei

Add code

* 14 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Extensible Prompts for Language Models


Dec 01, 2022
Tao Ge, Jing Hu, Li Dong, Shaoguang Mao, Yan Xia, Xun Wang, Si-Qing Chen, Furu Wei

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TorchScale: Transformers at Scale


Nov 23, 2022
Shuming Ma, Hongyu Wang, Shaohan Huang, Wenhui Wang, Zewen Chi, Li Dong, Alon Benhaim, Barun Patra, Vishrav Chaudhary, Xia Song, Furu Wei

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Joint Optimization of Deployment and Trajectory in UAV and IRS-Assisted IoT Data Collection System


Oct 27, 2022
Li Dong, Zhibin Liu, Feibo Jiang, Kezhi Wang

Add code

* IEEE Internet of Things Journal ( Volume: 9, Issue: 21, 01 November 2022) 
* 11 pages, 7 figures, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>