Alert button
Picture for Li Dong

Li Dong

Alert button

Multi-Level Label Correction by Distilling Proximate Patterns for Semi-supervised Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 10, 2024
Hui Xiao, Yuting Hong, Li Dong, Diqun Yan, Jiayan Zhuang, Junjie Xiong, Dongtai Liang, Chengbin Peng

Viaarxiv icon

Visualization-of-Thought Elicits Spatial Reasoning in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Wenshan Wu, Shaoguang Mao, Yadong Zhang, Yan Xia, Li Dong, Lei Cui, Furu Wei

Viaarxiv icon

EDDA: A Encoder-Decoder Data Augmentation Framework for Zero-Shot Stance Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Daijun Ding, Li Dong, Zhichao Huang, Guangning Xu, Xu Huang, Bo Liu, Liwen Jing, Bowen Zhang

Viaarxiv icon

Large Generative Model Assisted 3D Semantic Communication

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2024
Feibo Jiang, Yubo Peng, Li Dong, Kezhi Wang, Kun Yang, Cunhua Pan, Xiaohu You

Figure 1 for Large Generative Model Assisted 3D Semantic Communication
Figure 2 for Large Generative Model Assisted 3D Semantic Communication
Figure 3 for Large Generative Model Assisted 3D Semantic Communication
Figure 4 for Large Generative Model Assisted 3D Semantic Communication
Viaarxiv icon

Towards Optimal Learning of Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 03, 2024
Yuxian Gu, Li Dong, Yaru Hao, Qingxiu Dong, Minlie Huang, Furu Wei

Viaarxiv icon

The Era of 1-bit LLMs: All Large Language Models are in 1.58 Bits

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Shuming Ma, Hongyu Wang, Lingxiao Ma, Lei Wang, Wenhui Wang, Shaohan Huang, Li Dong, Ruiping Wang, Jilong Xue, Furu Wei

Viaarxiv icon

Synthetic Data (Almost) from Scratch: Generalized Instruction Tuning for Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Haoran Li, Qingxiu Dong, Zhengyang Tang, Chaojun Wang, Xingxing Zhang, Haoyang Huang, Shaohan Huang, Xiaolong Huang, Zeqiang Huang, Dongdong Zhang, Yuxian Gu, Xin Cheng, Xun Wang, Si-Qing Chen, Li Dong, Wei Lu, Zhifang Sui, Benyou Wang, Wai Lam, Furu Wei

Viaarxiv icon

Cross-target Stance Detection by Exploiting Target Analytical Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Daijun Ding, Rong Chen, Liwen Jing, Bowen Zhang, Xu Huang, Li Dong, Xiaowen Zhao, Ge Song

Figure 1 for Cross-target Stance Detection by Exploiting Target Analytical Perspectives
Figure 2 for Cross-target Stance Detection by Exploiting Target Analytical Perspectives
Figure 3 for Cross-target Stance Detection by Exploiting Target Analytical Perspectives
Figure 4 for Cross-target Stance Detection by Exploiting Target Analytical Perspectives
Viaarxiv icon

Large Language Model Enhanced Multi-Agent Systems for 6G Communications

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
Feibo Jiang, Li Dong, Yubo Peng, Kezhi Wang, Kun Yang, Cunhua Pan, Dusit Niyato, Octavia A. Dobre

Viaarxiv icon