Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Liao

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistically Masked Language Model Capable of Autoregressive Generation in Arbitrary Word Order


Apr 24, 2020
Yi Liao, Xin Jiang, Qun Liu

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Predictive Process Monitoring Benchmarks


Dec 22, 2019
Renuka Sindhgatta, Chun Ouyang, Catarina Moreira, Yi Liao

* 16 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Paraphrase Generation with Multilingual Language Models


Nov 09, 2019
Yinpeng Guo, Yi Liao, Xin Jiang, Qing Zhang, Yibo Zhang, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

NEZHA: Neural Contextualized Representation for Chinese Language Understanding


Sep 05, 2019
Junqiu Wei, Xiaozhe Ren, Xiaoguang Li, Wenyong Huang, Yi Liao, Yasheng Wang, Jiashu Lin, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu


  Access Paper or Ask Questions

GPT-based Generation for Classical Chinese Poetry


Jul 12, 2019
Yi Liao, Yasheng Wang, Qun Liu, Xin Jiang


  Access Paper or Ask Questions

QuaSE: Sequence Editing under Quantifiable Guidance


Aug 31, 2018
Yi Liao, Lidong Bing, Piji Li, Shuming Shi, Wai Lam, Tong Zhang

* accepted by emnlp2018 

  Access Paper or Ask Questions

Abstractive Multi-Document Summarization via Phrase Selection and Merging


Jun 05, 2015
Lidong Bing, Piji Li, Yi Liao, Wai Lam, Weiwei Guo, Rebecca J. Passonneau

* 11 pages, 1 figure, accepted as a full paper at ACL 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Reader-Aware Multi-Document Summarization via Sparse Coding


Apr 28, 2015
Piji Li, Lidong Bing, Wai Lam, Hang Li, Yi Liao

* 7 pages, 2 figures, accepted as a full paper at IJCAI 2015 

  Access Paper or Ask Questions