Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A resource-efficient deep learning framework for low-dose brain PET image reconstruction and analysis


Feb 14, 2022
Yu Fu, Shunjie Dong, Yi Liao, Le Xue, Yuanfan Xu, Feng Li, Qianqian Yang, Tianbai Yu, Mei Tian, Cheng Zhuo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Compositional Feature Embedding and Similarity Metric for Ultra-Fine-Grained Visual Categorization


Oct 06, 2021
Yajie Sun, Miaohua Zhang, Xiaohan Yu, Yi Liao, Yongsheng Gao

Add code

* Accepted by Digital Image Computing Techniques and Applications (DICTA) 2021 

   Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

Add code

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

   Access Paper or Ask Questions

Probabilistically Masked Language Model Capable of Autoregressive Generation in Arbitrary Word Order


Apr 24, 2020
Yi Liao, Xin Jiang, Qun Liu

Add code

* Accepted by ACL 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Interpreting Predictive Process Monitoring Benchmarks


Dec 22, 2019
Renuka Sindhgatta, Chun Ouyang, Catarina Moreira, Yi Liao

Add code

* 16 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Paraphrase Generation with Multilingual Language Models


Nov 09, 2019
Yinpeng Guo, Yi Liao, Xin Jiang, Qing Zhang, Yibo Zhang, Qun Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

NEZHA: Neural Contextualized Representation for Chinese Language Understanding


Sep 05, 2019
Junqiu Wei, Xiaozhe Ren, Xiaoguang Li, Wenyong Huang, Yi Liao, Yasheng Wang, Jiashu Lin, Xin Jiang, Xiao Chen, Qun Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GPT-based Generation for Classical Chinese Poetry


Jul 12, 2019
Yi Liao, Yasheng Wang, Qun Liu, Xin Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>