Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Zhu

Shift-Robust GNNs: Overcoming the Limitations of Localized Graph Training data


Aug 02, 2021
Qi Zhu, Natalia Ponomareva, Jiawei Han, Bryan Perozzi


  Access Paper or Ask Questions

Co-designing Intelligent Control of Building HVACs and Microgrids


Jul 18, 2021
Rumia Masburah, Sayan Sinha, Rajib Lochan Jana, Soumyajit Dey, Qi Zhu

* DSD 2021: Euromicro Conference on Digital System Design 

  Access Paper or Ask Questions

POLAR: A Polynomial Arithmetic Framework for Verifying Neural-Network Controlled Systems


Jul 07, 2021
Chao Huang, Jiameng Fan, Xin Chen, Wenchao Li, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Model-assisted Learning-based Framework for Sensor Fault-Tolerant Building HVAC Control


Jun 27, 2021
Shichao Xu, Yangyang Fu, Yixuan Wang, Zheng O'Neill, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Non-Transferable Learning: A New Approach for Model Verification and Authorization


Jun 13, 2021
Lixu Wang, Shichao Xu, Ruiqi Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

Chop Chop BERT: Visual Question Answering by Chopping VisualBERT's Heads


Apr 30, 2021
Chenyu Gao, Qi Zhu, Peng Wang, Qi Wu

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Fully Intelligent Transportation through Infrastructure-Vehicle Cooperative Autonomous Driving: Challenges and Opportunities


Mar 03, 2021
Shaoshan Liu, Bo Yu, Jie Tang, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Uncertainty-based Mitigation of Adversarial Attacks to Automated Lane Centering


Feb 27, 2021
Ruochen Jiao, Hengyi Liang, Takami Sato, Junjie Shen, Qi Alfred Chen, Qi Zhu

* 8 pages for conference 

  Access Paper or Ask Questions

Weak Adaptation Learning -- Addressing Cross-domain Data Insufficiency with Weak Annotator


Feb 15, 2021
Shichao Xu, Lixu Wang, Yixuan Wang, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Simple is not Easy: A Simple Strong Baseline for TextVQA and TextCaps


Dec 09, 2020
Qi Zhu, Chenyu Gao, Peng Wang, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9


Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning of Graph Neural Networks with Ego-graph Information Maximization


Sep 11, 2020
Qi Zhu, Yidan Xu, Haonan Wang, Chao Zhang, Jiawei Han, Carl Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Class Imbalance in Federated Learning


Aug 14, 2020
Lixu Wang, Shichao Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Multi-agent Video Fast-forwarding


Aug 10, 2020
Shuyue Lan, Zhilu Wang, Amit K. Roy-Chowdhury, Ermin Wei, Qi Zhu

* To appear at ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

One for Many: Transfer Learning for Building HVAC Control


Aug 09, 2020
Shichao Xu, Yixuan Wang, Yanzhi Wang, Zheng O'Neill, Qi Zhu

* Submitted to Buildsys 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Differentiable Multi-aspect Network Embedding


Jun 12, 2020
Chanyoung Park, Carl Yang, Qi Zhu, Donghyun Kim, Hwanjo Yu, Jiawei Han

* KDD 2020 (Research Track). 9 Pages + Appendix (2 Pages). Source code can be found https://github.com/pcy1302/asp2vec 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Multimodal Attentions for TextVQA


Jun 01, 2020
Chenyu Gao, Qi Zhu, Peng Wang, Hui Li, Yuliang Liu, Anton van den Hengel, Qi Wu

* 19 pages, winner of TextVQA Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation


May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset


Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems


Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Planning for Connected and Automated Vehicles: Cruising, Lane Changing, and Platooning


Jan 23, 2020
Xiangguo Liu, Guangchen Zhao, Neda Masoud, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Eavesdrop the Composition Proportion of Training Labels in Federated Learning


Oct 27, 2019
Lixu Wang, Shichao Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* 15 pages, 10 figures, security conference 

  Access Paper or Ask Questions

MaskPlus: Improving Mask Generation for Instance Segmentation


Sep 05, 2019
Shichao Xu, Shuyue Lan, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity


Sep 04, 2019
Yu Shi, Jiaming Shen, Yuchen Li, Naijing Zhang, Xinwei He, Zhengzhi Lou, Qi Zhu, Matthew Walker, Myunghwan Kim, Jiawei Han

* CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Facet-Aware Evaluation for Extractive Text Summarization


Aug 27, 2019
Yuning Mao, Liyuan Liu, Qi Zhu, Xiang Ren, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

ReachNN: Reachability Analysis of Neural-Network Controlled Systems


Jun 25, 2019
Chao Huang, Jiameng Fan, Wenchao Li, Xin Chen, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions