Alert button
Picture for Qi Zhu

Qi Zhu

Alert button

Northwestern University

Towards a Digital Twin Framework in Additive Manufacturing: Machine Learning and Bayesian Optimization for Time Series Process Optimization

Feb 27, 2024
Vispi Karkaria, Anthony Goeckner, Rujing Zha, Jie Chen, Jianjing Zhang, Qi Zhu, Jian Cao, Robert X. Gao, Wei Chen

Viaarxiv icon

Can GNN be Good Adapter for LLMs?

Feb 20, 2024
Xuanwen Huang, Kaiqiao Han, Yang Yang, Dezheng Bao, Quanjin Tao, Ziwei Chai, Qi Zhu

Viaarxiv icon

Boosting Long-Delayed Reinforcement Learning with Auxiliary Short-Delayed Task

Feb 05, 2024
Qingyuan Wu, Simon Sinong Zhan, Yixuan Wang, Chung-Wei Lin, Chen Lv, Qi Zhu, Chao Huang

Viaarxiv icon

Phase-driven Domain Generalizable Learning for Nonstationary Time Series

Feb 05, 2024
Payal Mohapatra, Lixu Wang, Qi Zhu

Viaarxiv icon

Federated Learning with New Knowledge: Fundamentals, Advances, and Futures

Feb 03, 2024
Lixu Wang, Yang Zhao, Jiahua Dong, Ating Yin, Qinbin Li, Xiao Wang, Dusit Niyato, Qi Zhu

Viaarxiv icon

Planning, Creation, Usage: Benchmarking LLMs for Comprehensive Tool Utilization in Real-World Complex Scenarios

Jan 30, 2024
Shijue Huang, Wanjun Zhong, Jianqiao Lu, Qi Zhu, Jiahui Gao, Weiwen Liu, Yutai Hou, Xingshan Zeng, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Ruifeng Xu, Qun Liu

Viaarxiv icon

YODA: Teacher-Student Progressive Learning for Language Models

Jan 28, 2024
Jianqiao Lu, Wanjun Zhong, Yufei Wang, Zhijiang Guo, Qi Zhu, Wenyong Huang, Yanlin Wang, Fei Mi, Baojun Wang, Yasheng Wang, Lifeng Shang, Xin Jiang, Qun Liu

Viaarxiv icon

Software Engineering for Robotics: Future Research Directions; Report from the 2023 Workshop on Software Engineering for Robotics

Jan 22, 2024
Claire Le Goues, Sebastian Elbaum, David Anthony, Z. Berkay Celik, Mauricio Castillo-Effen, Nikolaus Correll, Pooyan Jamshidi, Morgan Quigley, Trenton Tabor, Qi Zhu

Viaarxiv icon

DACR: Distribution-Augmented Contrastive Reconstruction for Time-Series Anomaly Detection

Jan 20, 2024
Lixu Wang, Shichao Xu, Xinyu Du, Qi Zhu

Viaarxiv icon

Fine-tuning Graph Neural Networks by Preserving Graph Generative Patterns

Dec 21, 2023
Yifei Sun, Qi Zhu, Yang Yang, Chunping Wang, Tianyu Fan, Jiajun Zhu, Lei Chen

Viaarxiv icon