Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Overview of the Ninth Dialog System Technology Challenge: DSTC9

Nov 12, 2020
Chulaka Gunasekara, Seokhwan Kim, Luis Fernando D'Haro, Abhinav Rastogi, Yun-Nung Chen, Mihail Eric, Behnam Hedayatnia, Karthik Gopalakrishnan, Yang Liu, Chao-Wei Huang, Dilek Hakkani-Tür, Jinchao Li, Qi Zhu, Lingxiao Luo, Lars Liden, Kaili Huang, Shahin Shayandeh, Runze Liang, Baolin Peng, Zheng Zhang, Swadheen Shukla, Minlie Huang, Jianfeng Gao, Shikib Mehri, Yulan Feng, Carla Gordon, Seyed Hossein Alavi, David Traum, Maxine Eskenazi, Ahmad Beirami, Eunjoon, Cho, Paul A. Crook, Ankita De, Alborz Geramifard, Satwik Kottur, Seungwhan Moon, Shivani Poddar, Rajen Subba


  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning of Graph Neural Networks with Ego-graph Information Maximization

Sep 11, 2020
Qi Zhu, Yidan Xu, Haonan Wang, Chao Zhang, Jiawei Han, Carl Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Class Imbalance in Federated Learning

Aug 14, 2020
Lixu Wang, Shichao Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* 17 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Multi-agent Video Fast-forwarding

Aug 10, 2020
Shuyue Lan, Zhilu Wang, Amit K. Roy-Chowdhury, Ermin Wei, Qi Zhu

* To appear at ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

One for Many: Transfer Learning for Building HVAC Control

Aug 09, 2020
Shichao Xu, Yixuan Wang, Yanzhi Wang, Zheng O'Neill, Qi Zhu

* Submitted to Buildsys 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Differentiable Multi-aspect Network Embedding

Jun 12, 2020
Chanyoung Park, Carl Yang, Qi Zhu, Donghyun Kim, Hwanjo Yu, Jiawei Han

* KDD 2020 (Research Track). 9 Pages + Appendix (2 Pages). Source code can be found https://github.com/pcy1302/asp2vec 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Multimodal Attentions for TextVQA

Jun 01, 2020
Chenyu Gao, Qi Zhu, Peng Wang, Hui Li, Yuliang Liu, Anton van den Hengel, Qi Wu

* 19 pages, winner of TextVQA Challenge 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Is Your Goal-Oriented Dialog Model Performing Really Well? Empirical Analysis of System-wise Evaluation

May 15, 2020
Ryuichi Takanobu, Qi Zhu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Minlie Huang

* SIGDIAL 2020 long paper 

  Access Paper or Ask Questions

CrossWOZ: A Large-Scale Chinese Cross-Domain Task-Oriented Dialogue Dataset

Feb 28, 2020
Qi Zhu, Kaili Huang, Zheng Zhang, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang

* Accepted by TACL 

  Access Paper or Ask Questions

ConvLab-2: An Open-Source Toolkit for Building, Evaluating, and Diagnosing Dialogue Systems

Feb 12, 2020
Qi Zhu, Zheng Zhang, Yan Fang, Xiang Li, Ryuichi Takanobu, Jinchao Li, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Xiaoyan Zhu, Minlie Huang


  Access Paper or Ask Questions

Trajectory Planning for Connected and Automated Vehicles: Cruising, Lane Changing, and Platooning

Jan 23, 2020
Xiangguo Liu, Guangchen Zhao, Neda Masoud, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Eavesdrop the Composition Proportion of Training Labels in Federated Learning

Oct 27, 2019
Lixu Wang, Shichao Xu, Xiao Wang, Qi Zhu

* 15 pages, 10 figures, security conference 

  Access Paper or Ask Questions

MaskPlus: Improving Mask Generation for Instance Segmentation

Sep 05, 2019
Shichao Xu, Shuyue Lan, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Hypernymy in Text-Rich Heterogeneous Information Network by Exploiting Context Granularity

Sep 04, 2019
Yu Shi, Jiaming Shen, Yuchen Li, Naijing Zhang, Xinwei He, Zhengzhi Lou, Qi Zhu, Matthew Walker, Myunghwan Kim, Jiawei Han

* CIKM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Facet-Aware Evaluation for Extractive Text Summarization

Aug 27, 2019
Yuning Mao, Liyuan Liu, Qi Zhu, Xiang Ren, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

ReachNN: Reachability Analysis of Neural-Network Controlled Systems

Jun 25, 2019
Chao Huang, Jiameng Fan, Wenchao Li, Xin Chen, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network

Jun 10, 2019
Chanyoung Park, Donghyun Kim, Qi Zhu, Jiawei Han, Hwanjo Yu


  Access Paper or Ask Questions

ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform

Apr 18, 2019
Sungjin Lee, Qi Zhu, Ryuichi Takanobu, Xiang Li, Yaoqin Zhang, Zheng Zhang, Jinchao Li, Baolin Peng, Xiujun Li, Minlie Huang, Jianfeng Gao


  Access Paper or Ask Questions

Integrating Local Context and Global Cohesiveness for Open Information Extraction

Nov 04, 2018
Qi Zhu, Xiang Ren, Jingbo Shang, Yu Zhang, Ahmed El-Kishky, Jiawei Han

* 8 pages + 1 page reference. Accepted to WSDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Easing Embedding Learning by Comprehensive Transcription of Heterogeneous Information Networks

Jul 10, 2018
Yu Shi, Qi Zhu, Fang Guo, Chao Zhang, Jiawei Han

* 10 pages. In Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, London, United Kingdom, ACM, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

FFNet: Video Fast-Forwarding via Reinforcement Learning

May 08, 2018
Shuyue Lan, Rameswar Panda, Qi Zhu, Amit K. Roy-Chowdhury

* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Expert Finding in Heterogeneous Bibliographic Networks with Locally-trained Embeddings

Mar 09, 2018
Huan Gui, Qi Zhu, Liyuan Liu, Aston Zhang, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions

AspEm: Embedding Learning by Aspects in Heterogeneous Information Networks

Mar 05, 2018
Yu Shi, Huan Gui, Qi Zhu, Lance Kaplan, Jiawei Han

* 11 pages including additional supplementary materials. In Proceedings of the 2018 SIAM International Conference on Data Mining, San Diego, California, USA, SIAM, 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning: Framework, Applications, and Embedded Implementations

Oct 10, 2017
Hongjia Li, Tianshu Wei, Ao Ren, Qi Zhu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Supervision for Relation Extraction: A Representation Learning Approach

Aug 01, 2017
Liyuan Liu, Xiang Ren, Qi Zhu, Shi Zhi, Huan Gui, Heng Ji, Jiawei Han

* EMNLP 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Algorithm and Platform Selection for Visual Detection and Tracking

May 21, 2016
Shu Zhang, Qi Zhu, Amit Roy-Chowdhury

* 10 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions