Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yaobo Liang

XLM-K: Improving Cross-Lingual Language Model Pre-Training with Multilingual Knowledge


Sep 26, 2021
Xiaoze Jiang, Yaobo Liang, Weizhu Chen, Nan Duan


  Access Paper or Ask Questions

Discovering Representation Sprachbund For Multilingual Pre-Training


Sep 01, 2021
Yimin Fan, Yaobo Liang, Alexandre Muzio, Hany Hassan, Houqiang Li, Ming Zhou, Nan Duan

* To Appear at the Findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Simpson's Bias in NLP Training


Mar 13, 2021
Fei Yuan, Longtu Zhang, Huang Bojun, Yaobo Liang

* AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Tag and Correct: Question aware Open Information Extraction with Two-stage Decoding


Sep 16, 2020
Martin Kuo, Yaobo Liang, Lei Ji, Nan Duan, Linjun Shou, Ming Gong, Peng Chen

* 11 pages, 1 figure, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Document Modeling with Graph Attention Networks for Multi-grained Machine Reading Comprehension


May 13, 2020
Bo Zheng, Haoyang Wen, Yaobo Liang, Nan Duan, Wanxiang Che, Daxin Jiang, Ming Zhou, Ting Liu

* ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Answer Boundary Detection for Multilingual Machine Reading Comprehension


May 08, 2020
Fei Yuan, Linjun Shou, Xuanyu Bai, Ming Gong, Yaobo Liang, Nan Duan, Yan Fu, Daxin Jiang

* Accepted to ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

XGLUE: A New Benchmark Dataset for Cross-lingual Pre-training, Understanding and Generation


Apr 19, 2020
Yaobo Liang, Nan Duan, Yeyun Gong, Ning Wu, Fenfei Guo, Weizhen Qi, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Guihong Cao, Xiaodong Fan, Bruce Zhang, Rahul Agrawal, Edward Cui, Sining Wei, Taroon Bharti, Ying Qiao, Jiun-Hung Chen, Winnie Wu, Shuguang Liu, Fan Yang, Rangan Majumder, Ming Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Unicoder: A Universal Language Encoder by Pre-training with Multiple Cross-lingual Tasks


Sep 04, 2019
Haoyang Huang, Yaobo Liang, Nan Duan, Ming Gong, Linjun Shou, Daxin Jiang, Ming Zhou

* Accepted to EMNLP2019; 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions