Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuhang Cao

Few-Shot Object Detection via Association and DIscrimination


Nov 23, 2021
Yuhang Cao, Jiaqi Wang, Ying Jin, Tong Wu, Kai Chen, Ziwei Liu, Dahua Lin

* NeurIPS 2021 Camera Ready 

  Access Paper or Ask Questions

WSSOD: A New Pipeline for Weakly- and Semi-Supervised Object Detection


May 21, 2021
Shijie Fang, Yuhang Cao, Xinjiang Wang, Kai Chen, Dahua Lin, Wayne Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Seesaw Loss for Long-Tailed Instance Segmentation


Aug 23, 2020
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Kai Chen, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report for LVIS Challenge 2020 https://www.lvisdataset.org/challenge_2020 

  Access Paper or Ask Questions

Feature Pyramid Grids


Apr 07, 2020
Kai Chen, Yuhang Cao, Chen Change Loy, Dahua Lin, Christoph Feichtenhofer

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection


Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Prime Sample Attention in Object Detection


Apr 09, 2019
Yuhang Cao, Kai Chen, Chen Change Loy, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions