Alert button
Picture for Hongwei Liu

Hongwei Liu

Alert button

Member, IEEE

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

InternLM-Math: Open Math Large Language Models Toward Verifiable Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2024
Huaiyuan Ying, Shuo Zhang, Linyang Li, Zhejian Zhou, Yunfan Shao, Zhaoye Fei, Yichuan Ma, Jiawei Hong, Kuikun Liu, Ziyi Wang, Yudong Wang, Zijian Wu, Shuaibin Li, Fengzhe Zhou, Hongwei Liu, Songyang Zhang, Wenwei Zhang, Hang Yan, Xipeng Qiu, Jiayu Wang, Kai Chen, Dahua Lin

Viaarxiv icon

BotChat: Evaluating LLMs' Capabilities of Having Multi-Turn Dialogues

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Haodong Duan, Jueqi Wei, Chonghua Wang, Hongwei Liu, Yixiao Fang, Songyang Zhang, Dahua Lin, Kai Chen

Viaarxiv icon

Group Equivariant BEV for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2023
Hongwei Liu, Jian Yang, Jianfeng Zhang, Dongheng Shao, Jielong Guo, Shaobo Li, Xuan Tang, Xian Wei

Figure 1 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 2 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 3 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Figure 4 for Group Equivariant BEV for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2022
Yicheng Zou, Hongwei Liu, Tao Gui, Junzhe Wang, Qi Zhang, Meng Tang, Haixiang Li, Daniel Wang

Figure 1 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 2 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 3 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Figure 4 for Divide and Conquer: Text Semantic Matching with Disentangled Keywords and Intents
Viaarxiv icon

Spatial Location Constraint Prototype Loss for Open Set Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 12, 2021
Ziheng Xia, Ganggang Dong, Penghui Wang, Hongwei Liu

Figure 1 for Spatial Location Constraint Prototype Loss for Open Set Recognition
Figure 2 for Spatial Location Constraint Prototype Loss for Open Set Recognition
Figure 3 for Spatial Location Constraint Prototype Loss for Open Set Recognition
Figure 4 for Spatial Location Constraint Prototype Loss for Open Set Recognition
Viaarxiv icon

Adversarial Motorial Prototype Framework for Open Set Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 13, 2021
Ziheng Xia, Penghui Wang, Ganggang Dong, Hongwei Liu

Figure 1 for Adversarial Motorial Prototype Framework for Open Set Recognition
Figure 2 for Adversarial Motorial Prototype Framework for Open Set Recognition
Figure 3 for Adversarial Motorial Prototype Framework for Open Set Recognition
Figure 4 for Adversarial Motorial Prototype Framework for Open Set Recognition
Viaarxiv icon

Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2020
Dandan Guo, Bo Chen, Wenchao Chen, Chaojie Wang, Hongwei Liu, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition
Figure 2 for Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition
Figure 3 for Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition
Figure 4 for Variational Temporal Deep Generative Model for Radar HRRP Target Recognition
Viaarxiv icon

Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2020
Hao Zhang, Bo Chen, Yulai Cong, Dandan Guo, Hongwei Liu, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference
Figure 2 for Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference
Figure 3 for Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference
Figure 4 for Deep Autoencoding Topic Model with Scalable Hybrid Bayesian Inference
Viaarxiv icon

Deep Latent Dirichlet Allocation with Topic-Layer-Adaptive Stochastic Gradient Riemannian MCMC

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2017
Yulai Cong, Bo Chen, Hongwei Liu, Mingyuan Zhou

Figure 1 for Deep Latent Dirichlet Allocation with Topic-Layer-Adaptive Stochastic Gradient Riemannian MCMC
Figure 2 for Deep Latent Dirichlet Allocation with Topic-Layer-Adaptive Stochastic Gradient Riemannian MCMC
Figure 3 for Deep Latent Dirichlet Allocation with Topic-Layer-Adaptive Stochastic Gradient Riemannian MCMC
Figure 4 for Deep Latent Dirichlet Allocation with Topic-Layer-Adaptive Stochastic Gradient Riemannian MCMC
Viaarxiv icon