Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

StrokeGAN+: Few-Shot Semi-Supervised Chinese Font Generation with Stroke Encoding


Nov 11, 2022
Jinshan Zeng, Yefei Wang, Qi Chen, Yunxin Liu, Mingwen Wang, Yuan Yao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Nesting Forward Automatic Differentiation for Memory-Efficient Deep Neural Network Training


Sep 22, 2022
Cong Guo, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Chen Zhang, Ying Cao, Quanlu Zhang, Yunxin Liu, Fan Yang, Minyi Guo

Add code

* 8 pages, ICCD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ANT: Exploiting Adaptive Numerical Data Type for Low-bit Deep Neural Network Quantization


Aug 30, 2022
Cong Guo, Chen Zhang, Jingwen Leng, Zihan Liu, Fan Yang, Yunxin Liu, Minyi Guo, Yuhao Zhu

Add code

* 20 pages, accepted by MICRO 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Reducing Capacity Gap in Knowledge Distillation with Review Mechanism for Crowd Counting


Jun 11, 2022
Yunxin Liu, Qiaosi Yi, Jinshan Zeng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SQuant: On-the-Fly Data-Free Quantization via Diagonal Hessian Approximation


Feb 14, 2022
Cong Guo, Yuxian Qiu, Jingwen Leng, Xiaotian Gao, Chen Zhang, Yunxin Liu, Fan Yang, Yuhao Zhu, Minyi Guo

Add code

* 18 pages, 2 figures, ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sample Selection with Deadline Control for Efficient Federated Learning on Heterogeneous Clients


Jan 05, 2022
Jaemin Shin, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Sung-Ju Lee

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Mobile CNN Inference through Semantic Memory


Dec 05, 2021
Yun Li, Chen Zhang, Shihao Han, Li Lyna Zhang, Baoqun Yin, Yunxin Liu, Mengwei Xu

Add code

* 13 pages, 13 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DAPPER: Performance Estimation of Domain Adaptation in Mobile Sensing


Nov 22, 2021
Taesik Gong, Yewon Kim, Adiba Orzikulova, Yunxin Liu, Sung Ju Hwang, Jinwoo Shin, Sung-Ju Lee

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Rethinking the Representational Continuity: Towards Unsupervised Continual Learning


Oct 15, 2021
Divyam Madaan, Jaehong Yoon, Yuanchun Li, Yunxin Liu, Sung Ju Hwang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection


Jun 11, 2021
Yuanchun Li, Ziqi Zhang, Bingyan Liu, Ziyue Yang, Yunxin Liu

Add code

* ISSTA 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>