Alert button
Picture for Shaoguang Mao

Shaoguang Mao

Alert button

Visualization-of-Thought Elicits Spatial Reasoning in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Wenshan Wu, Shaoguang Mao, Yadong Zhang, Yan Xia, Li Dong, Lei Cui, Furu Wei

Viaarxiv icon

LLM as a Mastermind: A Survey of Strategic Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Yadong Zhang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Xun Wang, Adrian de Wynter, Yan Xia, Wenshan Wu, Ting Song, Man Lan, Furu Wei

Viaarxiv icon

K-Level Reasoning with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Yadong Zhang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Xun Wang, Yan Xia, Man Lan, Furu Wei

Viaarxiv icon

Empirical Study of Large Language Models as Automated Essay Scoring Tools in English Composition__Taking TOEFL Independent Writing Task for Example

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Wei Xia, Shaoguang Mao, Chanjing Zheng

Viaarxiv icon

ALYMPICS: Language Agents Meet Game Theory

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Shaoguang Mao, Yuzhe Cai, Yan Xia, Wenshan Wu, Xun Wang, Fengyi Wang, Tao Ge, Furu Wei

Viaarxiv icon

EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Wang You, Wenshan Wu, Yaobo Liang, Shaoguang Mao, Chenfei Wu, Maosong Cao, Yuzhe Cai, Yiduo Guo, Yan Xia, Furu Wei, Nan Duan

Figure 1 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 2 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 3 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Figure 4 for EIPE-text: Evaluation-Guided Iterative Plan Extraction for Long-Form Narrative Text Generation
Viaarxiv icon

Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 14, 2023
Zhenhailong Wang, Shaoguang Mao, Wenshan Wu, Tao Ge, Furu Wei, Heng Ji

Figure 1 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 2 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 3 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Figure 4 for Unleashing Cognitive Synergy in Large Language Models: A Task-Solving Agent through Multi-Persona Self-Collaboration
Viaarxiv icon

Assessing Phrase Break of ESL Speech with Pre-trained Language Models and Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Zhiyi Wang, Shaoguang Mao, Wenshan Wu, Yan Xia, Yan Deng, Jonathan Tien

Figure 1 for Assessing Phrase Break of ESL Speech with Pre-trained Language Models and Large Language Models
Figure 2 for Assessing Phrase Break of ESL Speech with Pre-trained Language Models and Large Language Models
Figure 3 for Assessing Phrase Break of ESL Speech with Pre-trained Language Models and Large Language Models
Figure 4 for Assessing Phrase Break of ESL Speech with Pre-trained Language Models and Large Language Models
Viaarxiv icon

End-to-End Word-Level Pronunciation Assessment with MASK Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2023
Yukang Liang, Kaitao Song, Shaoguang Mao, Huiqiang Jiang, Luna Qiu, Yuqing Yang, Dongsheng Li, Linli Xu, Lili Qiu

Figure 1 for End-to-End Word-Level Pronunciation Assessment with MASK Pre-training
Figure 2 for End-to-End Word-Level Pronunciation Assessment with MASK Pre-training
Figure 3 for End-to-End Word-Level Pronunciation Assessment with MASK Pre-training
Figure 4 for End-to-End Word-Level Pronunciation Assessment with MASK Pre-training
Viaarxiv icon

Smart Word Suggestions for Writing Assistance

Add code
Bookmark button
Alert button
May 17, 2023
Chenshuo Wang, Shaoguang Mao, Tao Ge, Wenshan Wu, Xun Wang, Yan Xia, Jonathan Tien, Dongyan Zhao

Figure 1 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 2 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 3 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Figure 4 for Smart Word Suggestions for Writing Assistance
Viaarxiv icon