Alert button
Picture for Lichi Zhang

Lichi Zhang

Alert button

Two-stage Cytopathological Image Synthesis for Augmenting Cervical Abnormality Screening

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Zhenrong Shen, Manman Fei, Xin Wang, Jiangdong Cai, Sheng Wang, Lichi Zhang, Qian Wang

Viaarxiv icon

Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 14, 2023
Zhiyun Song, Zengxin Qi, Xin Wang, Xiangyu Zhao, Zhenrong Shen, Sheng Wang, Manman Fei, Zhe Wang, Di Zang, Dongdong Chen, Linlin Yao, Qian Wang, Xuehai Wu, Lichi Zhang

Figure 1 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 2 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 3 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Figure 4 for Uni-COAL: A Unified Framework for Cross-Modality Synthesis and Super-Resolution of MR Images
Viaarxiv icon

Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Jiangdong Cai, Honglin Xiong, Maosong Cao, Luyan Liu, Lichi Zhang, Qian Wang

Figure 1 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 2 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 3 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Figure 4 for Progressive Attention Guidance for Whole Slide Vulvovaginal Candidiasis Screening
Viaarxiv icon

AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2023
Xiangyu Zhao, Sheng Wang, Zhiyun Song, Zhenrong Shen, Linlin Yao, Haolei Yuan, Qian Wang, Lichi Zhang

Figure 1 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 2 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 3 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Figure 4 for AdLER: Adversarial Training with Label Error Rectification for One-Shot Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2023
Zhenrong Shen, Maosong Cao, Sheng Wang, Lichi Zhang, Qian Wang

Figure 1 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 2 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 3 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Figure 4 for CellGAN: Conditional Cervical Cell Synthesis for Augmenting Cytopathological Image Classification
Viaarxiv icon

CT-based Subchondral Bone Microstructural Analysis in Knee Osteoarthritis via MR-Guided Distillation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 11, 2023
Yuqi Hu, Xiangyu Zhao, Gaowei Qing, Kai Xie, Chenglei Liu, Lichi Zhang

Figure 1 for CT-based Subchondral Bone Microstructural Analysis in Knee Osteoarthritis via MR-Guided Distillation Learning
Figure 2 for CT-based Subchondral Bone Microstructural Analysis in Knee Osteoarthritis via MR-Guided Distillation Learning
Figure 3 for CT-based Subchondral Bone Microstructural Analysis in Knee Osteoarthritis via MR-Guided Distillation Learning
Figure 4 for CT-based Subchondral Bone Microstructural Analysis in Knee Osteoarthritis via MR-Guided Distillation Learning
Viaarxiv icon

Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Sheng Wang, Zixu Zhuang, Xi Ouyang, Lichi Zhang, Zheren Li, Chong Ma, Tianming Liu, Dinggang Shen, Qian Wang

Figure 1 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 2 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 3 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 4 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Viaarxiv icon

Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 20, 2023
Zheren Li, Zhiming Cui, Lichi Zhang, Sheng Wang, Chenjin Lei, Xi Ouyang, Dongdong Chen, Zixu Zhuang, Xiangyu Zhao, Yajia Gu, Zaiyi Liu, Chunling Liu, Dinggang Shen, Jie-Zhi Cheng

Figure 1 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 2 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 3 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Figure 4 for Domain Generalization for Mammographic Image Analysis via Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Arbitrary Reduction of MRI Inter-slice Spacing Using Hierarchical Feature Conditional Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2023
Xin Wang, Zhenrong Shen, Zhiyun Song, Sheng Wang, Mengjun Liu, Lichi Zhang, Kai Xuan, Qian Wang

Figure 1 for Arbitrary Reduction of MRI Inter-slice Spacing Using Hierarchical Feature Conditional Diffusion
Figure 2 for Arbitrary Reduction of MRI Inter-slice Spacing Using Hierarchical Feature Conditional Diffusion
Figure 3 for Arbitrary Reduction of MRI Inter-slice Spacing Using Hierarchical Feature Conditional Diffusion
Figure 4 for Arbitrary Reduction of MRI Inter-slice Spacing Using Hierarchical Feature Conditional Diffusion
Viaarxiv icon

RCPS: Rectified Contrastive Pseudo Supervision for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2023
Xiangyu Zhao, Zengxin Qi, Sheng Wang, Qian Wang, Xuehai Wu, Ying Mao, Lichi Zhang

Figure 1 for RCPS: Rectified Contrastive Pseudo Supervision for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for RCPS: Rectified Contrastive Pseudo Supervision for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for RCPS: Rectified Contrastive Pseudo Supervision for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for RCPS: Rectified Contrastive Pseudo Supervision for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon