Alert button
Picture for Yining Li

Yining Li

Alert button

Efficient LLM Jailbreak via Adaptive Dense-to-sparse Constrained Optimization

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2024
Kai Hu, Weichen Yu, Tianjun Yao, Xiang Li, Wenhe Liu, Lijun Yu, Yining Li, Kai Chen, Zhiqiang Shen, Matt Fredrikson

Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2-4KHD: A Pioneering Large Vision-Language Model Handling Resolutions from 336 Pixels to 4K HD

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Songyang Zhang, Haodong Duan, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Zhe Chen, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Wenhai Wang, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Jifeng Dai, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

InternLM2 Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zheng Cai, Maosong Cao, Haojiong Chen, Kai Chen, Keyu Chen, Xin Chen, Xun Chen, Zehui Chen, Zhi Chen, Pei Chu, Xiaoyi Dong, Haodong Duan, Qi Fan, Zhaoye Fei, Yang Gao, Jiaye Ge, Chenya Gu, Yuzhe Gu, Tao Gui, Aijia Guo, Qipeng Guo, Conghui He, Yingfan Hu, Ting Huang, Tao Jiang, Penglong Jiao, Zhenjiang Jin, Zhikai Lei, Jiaxing Li, Jingwen Li, Linyang Li, Shuaibin Li, Wei Li, Yining Li, Hongwei Liu, Jiangning Liu, Jiawei Hong, Kaiwen Liu, Kuikun Liu, Xiaoran Liu, Chengqi Lv, Haijun Lv, Kai Lv, Li Ma, Runyuan Ma, Zerun Ma, Wenchang Ning, Linke Ouyang, Jiantao Qiu, Yuan Qu, Fukai Shang, Yunfan Shao, Demin Song, Zifan Song, Zhihao Sui, Peng Sun, Yu Sun, Huanze Tang, Bin Wang, Guoteng Wang, Jiaqi Wang, Jiayu Wang, Rui Wang, Yudong Wang, Ziyi Wang, Xingjian Wei, Qizhen Weng, Fan Wu, Yingtong Xiong, Chao Xu, Ruiliang Xu, Hang Yan, Yirong Yan, Xiaogui Yang, Haochen Ye, Huaiyuan Ying, Jia Yu, Jing Yu, Yuhang Zang, Chuyu Zhang, Li Zhang, Pan Zhang, Peng Zhang, Ruijie Zhang, Shuo Zhang, Songyang Zhang, Wenjian Zhang, Wenwei Zhang, Xingcheng Zhang, Xinyue Zhang, Hui Zhao, Qian Zhao, Xiaomeng Zhao, Fengzhe Zhou, Zaida Zhou, Jingming Zhuo, Yicheng Zou, Xipeng Qiu, Yu Qiao, Dahua Lin

Figure 1 for InternLM2 Technical Report
Figure 2 for InternLM2 Technical Report
Figure 3 for InternLM2 Technical Report
Figure 4 for InternLM2 Technical Report
Viaarxiv icon

InternLM-XComposer2: Mastering Free-form Text-Image Composition and Comprehension in Vision-Language Large Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Xiaoyi Dong, Pan Zhang, Yuhang Zang, Yuhang Cao, Bin Wang, Linke Ouyang, Xilin Wei, Songyang Zhang, Haodong Duan, Maosong Cao, Wenwei Zhang, Yining Li, Hang Yan, Yang Gao, Xinyue Zhang, Wei Li, Jingwen Li, Kai Chen, Conghui He, Xingcheng Zhang, Yu Qiao, Dahua Lin, Jiaqi Wang

Viaarxiv icon

RAP-SAM: Towards Real-Time All-Purpose Segment Anything

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Shilin Xu, Haobo Yuan, Qingyu Shi, Lu Qi, Jingbo Wang, Yibo Yang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Bernard Ghanem, Xiangtai Li, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

OMG-Seg: Is One Model Good Enough For All Segmentation?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Xiangtai Li, Haobo Yuan, Wei Li, Henghui Ding, Size Wu, Wenwei Zhang, Yining Li, Kai Chen, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

Towards Language-Driven Video Inpainting via Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Jianzong Wu, Xiangtai Li, Chenyang Si, Shangchen Zhou, Jingkang Yang, Jiangning Zhang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

Open-Vocabulary SAM: Segment and Recognize Twenty-thousand Classes Interactively

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Haobo Yuan, Xiangtai Li, Chong Zhou, Yining Li, Kai Chen, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

An Open and Comprehensive Pipeline for Unified Object Grounding and Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Xiangyu Zhao, Yicheng Chen, Shilin Xu, Xiangtai Li, Xinjiang Wang, Yining Li, Haian Huang

Viaarxiv icon

RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Peng Lu, Tao Jiang, Yining Li, Xiangtai Li, Kai Chen, Wenming Yang

Figure 1 for RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation
Figure 2 for RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation
Figure 3 for RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation
Figure 4 for RTMO: Towards High-Performance One-Stage Real-Time Multi-Person Pose Estimation
Viaarxiv icon