Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
MMFashion: An Open-Source Toolbox for Visual Fashion Analysis

May 19, 2020
Xin Liu, Jiancheng Li, Jiaqi Wang, Ziwei Liu

* Codes and models are available at: https://github.com/open-mmlab/mmfashion 

  Access Model/Code and Paper
FMore: An Incentive Scheme of Multi-dimensional Auction for Federated Learning in MEC

Feb 22, 2020
Rongfei Zeng, Shixun Zhang, Jiaqi Wang, Xiaowen Chu


  Access Model/Code and Paper
Side-Aware Boundary Localization for More Precise Object Detection

Dec 09, 2019
Jiaqi Wang, Wenwei Zhang, Yuhang Cao, Kai Chen, Jiangmiao Pang, Tao Gong, Jianping Shi, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Model/Code and Paper
On the Robustness of the Backdoor-based Watermarking in Deep Neural Networks

Jun 18, 2019
Masoumeh Shafieinejad, Jiaqi Wang, Nils Lukas, Florian Kerschbaum


  Access Model/Code and Paper
MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark

Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Model/Code and Paper
CARAFE: Content-Aware ReAssembly of FEatures

May 07, 2019
Jiaqi Wang, Kai Chen, Rui Xu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical Report 

  Access Model/Code and Paper
Hierarchical Attention Generative Adversarial Networks for Cross-domain Sentiment Classification

Mar 27, 2019
Yuebing Zhang, Duoqian Miao, Jiaqi Wang


  Access Model/Code and Paper
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation

Jan 22, 2019
Kai Chen, Jiangmiao Pang, Jiaqi Wang, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report. Winning entry of COCO 2018 Challenge (object detection task) 

  Access Model/Code and Paper
Region Proposal by Guided Anchoring

Jan 10, 2019
Jiaqi Wang, Kai Chen, Shuo Yang, Chen Change Loy, Dahua Lin


  Access Model/Code and Paper
Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice

Apr 16, 2018
Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2018. Project page: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/ST-Lattice/ 

  Access Model/Code and Paper