Alert button
Picture for Bowen Zhou

Bowen Zhou

Alert button

LAKE-RED: Camouflaged Images Generation by Latent Background Knowledge Retrieval-Augmented Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 07, 2024
Pancheng Zhao, Peng Xu, Pengda Qin, Deng-Ping Fan, Zhicheng Zhang, Guoli Jia, Bowen Zhou, Jufeng Yang

Viaarxiv icon

Advancing LLM Reasoning Generalists with Preference Trees

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Lifan Yuan, Ganqu Cui, Hanbin Wang, Ning Ding, Xingyao Wang, Jia Deng, Boji Shan, Huimin Chen, Ruobing Xie, Yankai Lin, Zhenghao Liu, Bowen Zhou, Hao Peng, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Viaarxiv icon

On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Che Jiang, Biqing Qi, Xiangyu Hong, Dayuan Fu, Yang Cheng, Fandong Meng, Mo Yu, Bowen Zhou, Jie Zhou

Figure 1 for On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts
Figure 2 for On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts
Figure 3 for On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts
Figure 4 for On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts
Viaarxiv icon

Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Ning Ding, Yulin Chen, Ganqu Cui, Xingtai Lv, Weilin Zhao, Ruobing Xie, Bowen Zhou, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 2 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 3 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Figure 4 for Mastering Text, Code and Math Simultaneously via Fusing Highly Specialized Language Models
Viaarxiv icon

Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Biqing Qi, Junqi Gao, Xingquan Chen, Dong Li, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Figure 1 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 2 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 3 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 4 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Viaarxiv icon

CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Kaiyan Zhang, Jianyu Wang, Ermo Hua, Biqing Qi, Ning Ding, Bowen Zhou

Figure 1 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 2 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 3 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 4 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Viaarxiv icon

Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Biqing Qi, Xingquan Chen, Junqi Gao, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Figure 1 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 2 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 3 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 4 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Viaarxiv icon

Investigating Deep Watermark Security: An Adversarial Transferability Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Biqing Qi, Junqi Gao, Yiang Luo, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Viaarxiv icon

Critical Data Size of Language Models from a Grokking Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Xuekai Zhu, Yao Fu, Bowen Zhou, Zhouhan Lin

Viaarxiv icon