Alert button
Picture for Biqing Qi

Biqing Qi

Alert button

On Large Language Models' Hallucination with Regard to Known Facts

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Che Jiang, Biqing Qi, Xiangyu Hong, Dayuan Fu, Yang Cheng, Fandong Meng, Mo Yu, Bowen Zhou, Jie Zhou

Viaarxiv icon

Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 07, 2024
Biqing Qi, Junqi Gao, Xingquan Chen, Dong Li, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Figure 1 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 2 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 3 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Figure 4 for Contrastive Augmented Graph2Graph Memory Interaction for Few Shot Continual Learning
Viaarxiv icon

CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Kaiyan Zhang, Jianyu Wang, Ermo Hua, Biqing Qi, Ning Ding, Bowen Zhou

Figure 1 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 2 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 3 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Figure 4 for CoGenesis: A Framework Collaborating Large and Small Language Models for Secure Context-Aware Instruction Following
Viaarxiv icon

Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Biqing Qi, Xingquan Chen, Junqi Gao, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Figure 1 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 2 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 3 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Figure 4 for Interactive Continual Learning: Fast and Slow Thinking
Viaarxiv icon

Investigating Deep Watermark Security: An Adversarial Transferability Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Biqing Qi, Junqi Gao, Yiang Luo, Jianxing Liu, Ligang Wu, Bowen Zhou

Viaarxiv icon

Large Language Models are Zero Shot Hypothesis Proposers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2023
Biqing Qi, Kaiyan Zhang, Haoxiang Li, Kai Tian, Sihang Zeng, Zhang-Ren Chen, Bowen Zhou

Viaarxiv icon

CRaSh: Clustering, Removing, and Sharing Enhance Fine-tuning without Full Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Kaiyan Zhang, Ning Ding, Biqing Qi, Xuekai Zhu, Xinwei Long, Bowen Zhou

Viaarxiv icon

PaD: Program-aided Distillation Specializes Large Models in Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2023
Xuekai Zhu, Biqing Qi, Kaiyan Zhang, Xingwei Long, Bowen Zhou

Figure 1 for PaD: Program-aided Distillation Specializes Large Models in Reasoning
Figure 2 for PaD: Program-aided Distillation Specializes Large Models in Reasoning
Figure 3 for PaD: Program-aided Distillation Specializes Large Models in Reasoning
Figure 4 for PaD: Program-aided Distillation Specializes Large Models in Reasoning
Viaarxiv icon