Alert button
Picture for Yafu Li

Yafu Li

Alert button

Potential and Challenges of Model Editing for Social Debiasing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Jianhao Yan, Futing Wang, Yafu Li, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Understanding In-Context Learning from Repetitions

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Jianhao Yan, Jin Xu, Chiyu Song, Chenming Wu, Yafu Li, Yue Zhang

Viaarxiv icon

Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 03, 2023
Yue Zhang, Yafu Li, Leyang Cui, Deng Cai, Lemao Liu, Tingchen Fu, Xinting Huang, Enbo Zhao, Yu Zhang, Yulong Chen, Longyue Wang, Anh Tuan Luu, Wei Bi, Freda Shi, Shuming Shi

Figure 1 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 2 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 3 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 4 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Viaarxiv icon

An Empirical Study of Catastrophic Forgetting in Large Language Models During Continual Fine-tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 21, 2023
Yun Luo, Zhen Yang, Fandong Meng, Yafu Li, Jie Zhou, Yue Zhang

Figure 1 for An Empirical Study of Catastrophic Forgetting in Large Language Models During Continual Fine-tuning
Figure 2 for An Empirical Study of Catastrophic Forgetting in Large Language Models During Continual Fine-tuning
Figure 3 for An Empirical Study of Catastrophic Forgetting in Large Language Models During Continual Fine-tuning
Figure 4 for An Empirical Study of Catastrophic Forgetting in Large Language Models During Continual Fine-tuning
Viaarxiv icon

Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 08, 2023
Yulong Chen, Huajian Zhang, Yijie Zhou, Xuefeng Bai, Yueguan Wang, Ming Zhong, Jianhao Yan, Yafu Li, Judy Li, Michael Zhu, Yue Zhang

Figure 1 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 2 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 3 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 4 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Viaarxiv icon

Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Yafu Li, Leyang Cui, Jianhao Yan, Yongjing Yin, Wei Bi, Shuming Shi, Yue Zhang

Figure 1 for Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation
Figure 2 for Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation
Figure 3 for Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation
Figure 4 for Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation
Viaarxiv icon

Deepfake Text Detection in the Wild

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2023
Yafu Li, Qintong Li, Leyang Cui, Wei Bi, Longyue Wang, Linyi Yang, Shuming Shi, Yue Zhang

Figure 1 for Deepfake Text Detection in the Wild
Figure 2 for Deepfake Text Detection in the Wild
Figure 3 for Deepfake Text Detection in the Wild
Figure 4 for Deepfake Text Detection in the Wild
Viaarxiv icon

GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2022
Linyi Yang, Shuibai Zhang, Libo Qin, Yafu Li, Yidong Wang, Hanmeng Liu, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang

Figure 1 for GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective
Figure 2 for GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective
Figure 3 for GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective
Figure 4 for GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective
Viaarxiv icon