Alert button
Picture for Yuzhuo Fu

Yuzhuo Fu

Alert button

CLAPP: Contrastive Language-Audio Pre-training in Passive Underwater Vessel Classification

Jan 15, 2024
Zeyu Li, Jingsheng Gao, Tong Yu, Suncheng Xiang, Jiacheng Ruan, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Viaarxiv icon

LAMM: Label Alignment for Multi-Modal Prompt Learning

Dec 13, 2023
Jingsheng Gao, Jiacheng Ruan, Suncheng Xiang, Zefang Yu, Ke Ji, Mingye Xie, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Figure 1 for LAMM: Label Alignment for Multi-Modal Prompt Learning
Figure 2 for LAMM: Label Alignment for Multi-Modal Prompt Learning
Figure 3 for LAMM: Label Alignment for Multi-Modal Prompt Learning
Figure 4 for LAMM: Label Alignment for Multi-Modal Prompt Learning
Viaarxiv icon

GIST: Improving Parameter Efficient Fine Tuning via Knowledge Interaction

Dec 12, 2023
Jiacheng Ruan, Jingsheng Gao, Mingye Xie, Suncheng Xiang, Zefang Yu, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Figure 1 for GIST: Improving Parameter Efficient Fine Tuning via Knowledge Interaction
Figure 2 for GIST: Improving Parameter Efficient Fine Tuning via Knowledge Interaction
Figure 3 for GIST: Improving Parameter Efficient Fine Tuning via Knowledge Interaction
Figure 4 for GIST: Improving Parameter Efficient Fine Tuning via Knowledge Interaction
Viaarxiv icon

EGE-UNet: an Efficient Group Enhanced UNet for skin lesion segmentation

Jul 17, 2023
Jiacheng Ruan, Mingye Xie, Jingsheng Gao, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Figure 1 for EGE-UNet: an Efficient Group Enhanced UNet for skin lesion segmentation
Figure 2 for EGE-UNet: an Efficient Group Enhanced UNet for skin lesion segmentation
Figure 3 for EGE-UNet: an Efficient Group Enhanced UNet for skin lesion segmentation
Figure 4 for EGE-UNet: an Efficient Group Enhanced UNet for skin lesion segmentation
Viaarxiv icon

LiveChat: A Large-Scale Personalized Dialogue Dataset Automatically Constructed from Live Streaming

Jun 14, 2023
Jingsheng Gao, Yixin Lian, Ziyi Zhou, Yuzhuo Fu, Baoyuan Wang

Figure 1 for LiveChat: A Large-Scale Personalized Dialogue Dataset Automatically Constructed from Live Streaming
Figure 2 for LiveChat: A Large-Scale Personalized Dialogue Dataset Automatically Constructed from Live Streaming
Figure 3 for LiveChat: A Large-Scale Personalized Dialogue Dataset Automatically Constructed from Live Streaming
Figure 4 for LiveChat: A Large-Scale Personalized Dialogue Dataset Automatically Constructed from Live Streaming
Viaarxiv icon

Learning Robust Visual-Semantic Embedding for Generalizable Person Re-identification

Apr 19, 2023
Suncheng Xiang, Jingsheng Gao, Mengyuan Guan, Jiacheng Ruan, Chengfeng Zhou, Ting Liu, Dahong Qian, Yuzhuo Fu

Figure 1 for Learning Robust Visual-Semantic Embedding for Generalizable Person Re-identification
Figure 2 for Learning Robust Visual-Semantic Embedding for Generalizable Person Re-identification
Figure 3 for Learning Robust Visual-Semantic Embedding for Generalizable Person Re-identification
Figure 4 for Learning Robust Visual-Semantic Embedding for Generalizable Person Re-identification
Viaarxiv icon

CluCDD:Contrastive Dialogue Disentanglement via Clustering

Feb 16, 2023
Jingsheng Gao, Zeyu Li, Suncheng Xiang, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Figure 1 for CluCDD:Contrastive Dialogue Disentanglement via Clustering
Figure 2 for CluCDD:Contrastive Dialogue Disentanglement via Clustering
Figure 3 for CluCDD:Contrastive Dialogue Disentanglement via Clustering
Figure 4 for CluCDD:Contrastive Dialogue Disentanglement via Clustering
Viaarxiv icon

MALUNet: A Multi-Attention and Light-weight UNet for Skin Lesion Segmentation

Nov 03, 2022
Jiacheng Ruan, Suncheng Xiang, Mingye Xie, Ting Liu, Yuzhuo Fu

Figure 1 for MALUNet: A Multi-Attention and Light-weight UNet for Skin Lesion Segmentation
Figure 2 for MALUNet: A Multi-Attention and Light-weight UNet for Skin Lesion Segmentation
Figure 3 for MALUNet: A Multi-Attention and Light-weight UNet for Skin Lesion Segmentation
Figure 4 for MALUNet: A Multi-Attention and Light-weight UNet for Skin Lesion Segmentation
Viaarxiv icon

Deep Multimodal Fusion for Generalizable Person Re-identification

Nov 02, 2022
Suncheng Xiang, Hao Chen, Jingsheng Gao, Sijia Du, Jiawang Mou, Ting Liu, Dahong Qian, Yuzhuo Fu

Figure 1 for Deep Multimodal Fusion for Generalizable Person Re-identification
Figure 2 for Deep Multimodal Fusion for Generalizable Person Re-identification
Figure 3 for Deep Multimodal Fusion for Generalizable Person Re-identification
Figure 4 for Deep Multimodal Fusion for Generalizable Person Re-identification
Viaarxiv icon