Alert button
Picture for Jiajun Zhang

Jiajun Zhang

Alert button

A Survey on Data Selection for LLM Instruction Tuning

Feb 04, 2024
Jiahao Wang, Bolin Zhang, Qianlong Du, Jiajun Zhang, Dianhui Chu

Viaarxiv icon

Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery

Dec 15, 2023
Jiajun Zhang, Yuxiang Zhang, Hongwen Zhang, Boyao Zhou, Ruizhi Shao, Zonghai Hu, Yebin Liu

Figure 1 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 2 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 3 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Figure 4 for Ins-HOI: Instance Aware Human-Object Interactions Recovery
Viaarxiv icon

BiPFT: Binary Pre-trained Foundation Transformer with Low-rank Estimation of Binarization Residual Polynomials

Dec 14, 2023
Xingrun Xing, Li Du, Xinyuan Wang, Xianlin Zeng, Yequan Wang, Zheng Zhang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Toward Real World Stereo Image Super-Resolution via Hybrid Degradation Model and Discriminator for Implied Stereo Image Information

Dec 13, 2023
Yuanbo Zhou, Yuyang Xue, Jiang Bi, Wenlin He, Xinlin Zhang, Jiajun Zhang, Wei Deng, Ruofeng Nie, Junlin Lan, Qinquan Gao, Tong Tong

Viaarxiv icon

MoDS: Model-oriented Data Selection for Instruction Tuning

Nov 27, 2023
Qianlong Du, Chengqing Zong, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Align after Pre-train: Improving Multilingual Generative Models with Cross-lingual Alignment

Nov 14, 2023
Chong Li, Shaonan Wang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

Figure 1 for Align after Pre-train: Improving Multilingual Generative Models with Cross-lingual Alignment
Figure 2 for Align after Pre-train: Improving Multilingual Generative Models with Cross-lingual Alignment
Figure 3 for Align after Pre-train: Improving Multilingual Generative Models with Cross-lingual Alignment
Figure 4 for Align after Pre-train: Improving Multilingual Generative Models with Cross-lingual Alignment
Viaarxiv icon

ChineseWebText: Large-scale High-quality Chinese Web Text Extracted with Effective Evaluation Model

Nov 10, 2023
Jianghao Chen, Pu Jian, Tengxiao Xi, Dongyi Yi, Qianlong Du, Chenglin Ding, Guibo Zhu, Chengqing Zong, Jinqiao Wang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Chinesewebtext: Large-scale high-quality Chinese web text extracted with effective evaluation model

Nov 02, 2023
Jianghao Chen, Pu Jian, Tengxiao Xi, Yidong Yi, Chenglin Ding, Qianlong Du, Guibo Zhu, Chengqing Zong, Jinqiao Wang, Jiajun Zhang

Viaarxiv icon

Interpreting and Exploiting Functional Specialization in Multi-Head Attention under Multi-task Learning

Oct 16, 2023
Chong Li, Shaonan Wang, Yunhao Zhang, Jiajun Zhang, Chengqing Zong

Figure 1 for Interpreting and Exploiting Functional Specialization in Multi-Head Attention under Multi-task Learning
Figure 2 for Interpreting and Exploiting Functional Specialization in Multi-Head Attention under Multi-task Learning
Figure 3 for Interpreting and Exploiting Functional Specialization in Multi-Head Attention under Multi-task Learning
Figure 4 for Interpreting and Exploiting Functional Specialization in Multi-Head Attention under Multi-task Learning
Viaarxiv icon

Efficient Retrieval of Images with Irregular Patterns using Morphological Image Analysis: Applications to Industrial and Healthcare datasets

Oct 10, 2023
Jiajun Zhang, Georgina Cosma, Sarah Bugby, Jason Watkins

Figure 1 for Efficient Retrieval of Images with Irregular Patterns using Morphological Image Analysis: Applications to Industrial and Healthcare datasets
Figure 2 for Efficient Retrieval of Images with Irregular Patterns using Morphological Image Analysis: Applications to Industrial and Healthcare datasets
Figure 3 for Efficient Retrieval of Images with Irregular Patterns using Morphological Image Analysis: Applications to Industrial and Healthcare datasets
Figure 4 for Efficient Retrieval of Images with Irregular Patterns using Morphological Image Analysis: Applications to Industrial and Healthcare datasets
Viaarxiv icon