Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiajun Zhang

Jiajun Zhang

National Laboratory of Pattern Recognition, Institute of Automation, CAS, Beijing, China, School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Other Roles Matter! Enhancing Role-Oriented Dialogue Summarization via Role InteractionsHaitao Lin , Junnan Zhu , Lu Xiang , Yu Zhou , Jiajun Zhang , Chengqing Zong

* Accepted by ACL 2022 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

A Roadmap for Big ModelSha Yuan , Hanyu Zhao , Shuai Zhao , Jiahong Leng , Yangxiao Liang , Xiaozhi Wang , Jifan Yu , Xin Lv , Zhou Shao , Jiaao He , Yankai Lin , Xu Han , Zhenghao Liu , Ning Ding , Yongming Rao , Yizhao Gao , Liang Zhang , Ming Ding , Cong Fang , Yisen Wang , Mingsheng Long , Jing Zhang , Yinpeng Dong , Tianyu Pang , Peng Cui , Lingxiao Huang , Zheng Liang , Huawei Shen , Hui Zhang , Quanshi Zhang , Qingxiu Dong , Zhixing Tan , Mingxuan Wang , Shuo Wang , Long Zhou , Haoran Li , Junwei Bao , Yingwei Pan , Weinan Zhang , Zhou Yu , Rui Yan , Chence Shi , Minghao Xu , Zuobai Zhang , Guoqiang Wang , Xiang Pan , Mengjie Li , Xiaoyu Chu , Zijun Yao , Fangwei Zhu , Shulin Cao , Weicheng Xue , Zixuan Ma , Zhengyan Zhang , Shengding Hu , Yujia Qin , Chaojun Xiao , Zheni Zeng , Ganqu Cui , Weize Chen , Weilin Zhao , Yuan Yao , Peng Li , Wenzhao Zheng , Wenliang Zhao , Ziyi Wang , Borui Zhang , Nanyi Fei , Anwen Hu , Zenan Ling , Haoyang Li , Boxi Cao , Xianpei Han , Weidong Zhan , Baobao Chang , Hao Sun , Jiawen Deng , Chujie Zheng , Juanzi Li , Lei Hou , Xigang Cao , Jidong Zhai , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Jiwen Lu , Zhiwu Lu , Qin Jin , Ruihua Song , Ji-Rong Wen , Zhouchen Lin , Liwei Wang , Hang Su , Jun Zhu , Zhifang Sui , Jiajun Zhang , Yang Liu , Xiaodong He , Minlie Huang , Jian Tang , Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Confidence for Transformer-based Neural Machine TranslationYu Lu , Jiali Zeng , Jiajun Zhang , Shuangzhi Wu , Mu Li


   Access Paper or Ask Questions

Instance-aware Prompt Learning for Language Understanding and GenerationFeihu Jin , Jinliang Lu , Jiajun Zhang , Chengqing Zong

* 7 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Parameter Differentiation based Multilingual Neural Machine TranslationQian Wang , Jiajun Zhang


   Access Paper or Ask Questions

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation BenchmarkYuan Yao , Qingxiu Dong , Jian Guan , Boxi Cao , Zhengyan Zhang , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Fanchao Qi , Junwei Bao , Jinran Nie , Zheni Zeng , Yuxian Gu , Kun Zhou , Xuancheng Huang , Wenhao Li , Shuhuai Ren , Jinliang Lu , Chengqiang Xu , Huadong Wang , Guoyang Zeng , Zile Zhou , Jiajun Zhang , Juanzi Li , Minlie Huang , Rui Yan , Xiaodong He , Xiaojun Wan , Xin Zhao , Xu Sun , Yang Liu , Zhiyuan Liu , Xianpei Han , Erhong Yang , Zhifang Sui , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine FrameworkMeng Chen , Chen Geng , Dongdong Wang , Jiajun Zhang , Ruoyu Di , Fengmei Li , Zhiyong Zhou , Sirong Piao , Yuxin Li , Yaikang Dai


   Access Paper or Ask Questions

Exploiting Curriculum Learning in Unsupervised Neural Machine TranslationJinliang Lu , Jiajun Zhang

* Camera-ready for Findings of EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

CSDS: A Fine-Grained Chinese Dataset for Customer Service Dialogue SummarizationHaitao Lin , Liqun Ma , Junnan Zhu , Lu Xiang , Yu Zhou , Jiajun Zhang , Chengqing Zong

* Accepted by EMNLP2021 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

CSDS: A Fine-grained Chinese Dataset for Customer Service Dialogue SummarizationHaitao Lin , Liqun Ma , Junnan Zhu , Lu Xiang , Yu Zhou , Jiajun Zhang , Chengqing Zong

* Accepted by EMNLP2021 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
>>