Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Chen Change Loy

Self-Supervised Representation Learning: Introduction, Advances and Challenges


Oct 18, 2021
Linus Ericsson, Henry Gouk, Chen Change Loy, Timothy M. Hospedales


  Access Paper or Ask Questions

Playing for 3D Human Recovery


Oct 14, 2021
Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Jiawei Ren, Chen Wei, Daxuan Ren, Jiatong Li, Zhengyu Lin, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Lei Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu


  Access Paper or Ask Questions

Temporally Consistent Video Colorization with Deep Feature Propagation and Self-regularization Learning


Oct 09, 2021
Yihao Liu, Hengyuan Zhao, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Yu Qiao, Chao Dong

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Prompt for Vision-Language Models


Sep 21, 2021
Kaiyang Zhou, Jingkang Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Code: https://github.com/KaiyangZhou/CoOp. Major updates: 1) fix errors in EuroSAT's 1- and 2-shot results for CoOp; 2) extend to 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

ReconfigISP: Reconfigurable Camera Image Processing Pipeline


Sep 10, 2021
Ke Yu, Zexian Li, Yue Peng, Chen Change Loy, Jinwei Gu

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Talk-to-Edit: Fine-Grained Facial Editing via Dialog


Sep 09, 2021
Yuming Jiang, Ziqi Huang, Xingang Pan, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* To appear in ICCV2021. Project Page: https://www.mmlab-ntu.com/project/talkedit/, Code: https://github.com/yumingj/Talk-to-Edit 

  Access Paper or Ask Questions

3D Human Texture Estimation from a Single Image with Transformers


Sep 06, 2021
Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* IEEE International Conference on Computer Vision, 2021 
* ICCV 2021 Oral, Project: https://www.mmlab-ntu.com/project/texformer, Code: https://github.com/xuxy09/Texformer 

  Access Paper or Ask Questions

K-Net: Towards Unified Image Segmentation


Jun 28, 2021
Wenwei Zhang, Jiangmiao Pang, Kai Chen, Chen Change Loy

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Object-Level Representation Learning from Scene Images


Jun 22, 2021
Jiahao Xie, Xiaohang Zhan, Ziwei Liu, Yew Soon Ong, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

Robust Reference-based Super-Resolution via C2-Matching


Jun 03, 2021
Yuming Jiang, Kelvin C. K. Chan, Xintao Wang, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* To appear in CVPR2021. The source code is available at https://github.com/yumingj/C2-Matching 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Generalization with Stochastic StyleMatch


Jun 01, 2021
Kaiyang Zhou, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Tech report. Code available at https://github.com/KaiyangZhou/ssdg-benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion


Apr 29, 2021
Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy

* Accepted in CVPR 2021, project webpage: https://junzhezhang.github.io/projects/ShapeInversion/ 

  Access Paper or Ask Questions

BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment


Apr 27, 2021
Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy

* 3 champions and 1 runner-up in NTIRE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pose-Controllable Talking Face Generation by Implicitly Modularized Audio-Visual Representation


Apr 22, 2021
Hang Zhou, Yasheng Sun, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xiaogang Wang, Ziwei Liu

* Accepted to IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021. Code and models are available at https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Talking-Face_PC-AVS 

  Access Paper or Ask Questions

Lighting the Darkness in the Deep Learning Era


Apr 21, 2021
Chongyi Li, Chunle Guo, Linghao Han, Jun Jiang, Ming-Ming Cheng, Jinwei Gu, Chen Change Loy

* 19 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Diffraction Image Artifacts in Under-Display Camera via Dynamic Skip Connection Network


Apr 19, 2021
Ruicheng Feng, Chongyi Li, Huaijin Chen, Shuai Li, Chen Change Loy, Jinwei Gu

* CVPR 2021 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Audio-Driven Emotional Video Portraits


Apr 15, 2021
Xinya Ji, Hang Zhou, Kaisiyuan Wang, Wayne Wu, Chen Change Loy, Xun Cao, Feng Xu

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Everything's Talkin': Pareidolia Face Reenactment


Apr 07, 2021
Linsen Song, Wayne Wu, Chaoyou Fu, Chen Qian, Chen Change Loy, Ran He

* Accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Animation Video Interpolation in the Wild


Apr 06, 2021
Li Siyao, Shiyu Zhao, Weijiang Yu, Wenxiu Sun, Dimitris N. Metaxas, Chen Change Loy, Ziwei Liu

* Accepted by CVPR21 

  Access Paper or Ask Questions

Domain Generalization: A Survey


Mar 31, 2021
Kaiyang Zhou, Ziwei Liu, Yu Qiao, Tao Xiang, Chen Change Loy

* v3: um, nothing new, except a little rewording in the abstract 

  Access Paper or Ask Questions

Network Pruning via Resource Reallocation


Mar 02, 2021
Yuenan Hou, Zheng Ma, Chunxiao Liu, Zhe Wang, Chen Change Loy

* 12 pages, 11 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Enhance Low-Light Image via Zero-Reference Deep Curve Estimation


Mar 01, 2021
Chongyi Li, Chunle Guo, Chen Change Loy

* This work is an extension of our earlier conference version arXiv:2001.06826 (Zero-DCE) that has appeared in CVRP2020. This paper was accepted by TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

FASA: Feature Augmentation and Sampling Adaptation for Long-Tailed Instance Segmentation


Feb 25, 2021
Yuhang Zang, Chen Huang, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Chasing the Tail in Monocular 3D Human Reconstruction with Prototype Memory


Dec 29, 2020
Yu Rong, Ziwei Liu, Chen Change Loy


  Access Paper or Ask Questions