Alert button
Picture for Zhongang Cai

Zhongang Cai

Alert button

FineMoGen: Fine-Grained Spatio-Temporal Motion Generation and Editing

Dec 22, 2023
Mingyuan Zhang, Huirong Li, Zhongang Cai, Jiawei Ren, Lei Yang, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Towards Robust and Expressive Whole-body Human Pose and Shape Estimation

Dec 14, 2023
Hui EnPang, Zhongang Cai, Lei Yang, Qingyi Tao, Zhonghua Wu, Tianwei Zhang, Ziwei Liu

Figure 1 for Towards Robust and Expressive Whole-body Human Pose and Shape Estimation
Figure 2 for Towards Robust and Expressive Whole-body Human Pose and Shape Estimation
Figure 3 for Towards Robust and Expressive Whole-body Human Pose and Shape Estimation
Figure 4 for Towards Robust and Expressive Whole-body Human Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon

Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence

Dec 07, 2023
Zhongang Cai, Jianping Jiang, Zhongfei Qing, Xinying Guo, Mingyuan Zhang, Zhengyu Lin, Haiyi Mei, Chen Wei, Ruisi Wang, Wanqi Yin, Xiangyu Fan, Han Du, Liang Pan, Peng Gao, Zhitao Yang, Yang Gao, Jiaqi Li, Tianxiang Ren, Yukun Wei, Xiaogang Wang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 2 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 3 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 4 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Viaarxiv icon

AttriHuman-3D: Editable 3D Human Avatar Generation with Attribute Decomposition and Indexing

Dec 06, 2023
Fan Yang, Tianyi Chen, Xiaosheng He, Zhongang Cai, Lei Yang, Si Wu, Guosheng Lin

Viaarxiv icon

GaussianEditor: Swift and Controllable 3D Editing with Gaussian Splatting

Dec 01, 2023
Yiwen Chen, Zilong Chen, Chi Zhang, Feng Wang, Xiaofeng Yang, Yikai Wang, Zhongang Cai, Lei Yang, Huaping Liu, Guosheng Lin

Viaarxiv icon

Story-to-Motion: Synthesizing Infinite and Controllable Character Animation from Long Text

Nov 13, 2023
Zhongfei Qing, Zhongang Cai, Zhitao Yang, Lei Yang

Viaarxiv icon

SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation

Sep 29, 2023
Zhongang Cai, Wanqi Yin, Ailing Zeng, Chen Wei, Qingping Sun, Yanjun Wang, Hui En Pang, Haiyi Mei, Mingyuan Zhang, Lei Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 2 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 3 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Figure 4 for SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation
Viaarxiv icon

PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds

Aug 28, 2023
Zhongang Cai, Liang Pan, Chen Wei, Wanqi Yin, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 2 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 3 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 4 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Viaarxiv icon