Alert button
Picture for Fangzhou Hong

Fangzhou Hong

Alert button

LN3Diff: Scalable Latent Neural Fields Diffusion for Speedy 3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yushi Lan, Fangzhou Hong, Shuai Yang, Shangchen Zhou, Xuyi Meng, Bo Dai, Xingang Pan, Chen Change Loy

Figure 1 for LN3Diff: Scalable Latent Neural Fields Diffusion for Speedy 3D Generation
Figure 2 for LN3Diff: Scalable Latent Neural Fields Diffusion for Speedy 3D Generation
Figure 3 for LN3Diff: Scalable Latent Neural Fields Diffusion for Speedy 3D Generation
Figure 4 for LN3Diff: Scalable Latent Neural Fields Diffusion for Speedy 3D Generation
Viaarxiv icon

3DTopia: Large Text-to-3D Generation Model with Hybrid Diffusion Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Fangzhou Hong, Jiaxiang Tang, Ziang Cao, Min Shi, Tong Wu, Zhaoxi Chen, Tengfei Wang, Liang Pan, Dahua Lin, Ziwei Liu

Figure 1 for 3DTopia: Large Text-to-3D Generation Model with Hybrid Diffusion Priors
Figure 2 for 3DTopia: Large Text-to-3D Generation Model with Hybrid Diffusion Priors
Figure 3 for 3DTopia: Large Text-to-3D Generation Model with Hybrid Diffusion Priors
Figure 4 for 3DTopia: Large Text-to-3D Generation Model with Hybrid Diffusion Priors
Viaarxiv icon

PrimDiffusion: Volumetric Primitives Diffusion for 3D Human Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Haiyi Mei, Guangcong Wang, Lei Yang, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Large-Vocabulary 3D Diffusion Model with Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Ziang Cao, Fangzhou Hong, Tong Wu, Liang Pan, Ziwei Liu

Figure 1 for Large-Vocabulary 3D Diffusion Model with Transformer
Figure 2 for Large-Vocabulary 3D Diffusion Model with Transformer
Figure 3 for Large-Vocabulary 3D Diffusion Model with Transformer
Figure 4 for Large-Vocabulary 3D Diffusion Model with Transformer
Viaarxiv icon

DeformToon3D: Deformable 3D Toonification from Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Junzhe Zhang, Yushi Lan, Shuai Yang, Fangzhou Hong, Quan Wang, Chai Kiat Yeo, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Figure 1 for DeformToon3D: Deformable 3D Toonification from Neural Radiance Fields
Figure 2 for DeformToon3D: Deformable 3D Toonification from Neural Radiance Fields
Figure 3 for DeformToon3D: Deformable 3D Toonification from Neural Radiance Fields
Figure 4 for DeformToon3D: Deformable 3D Toonification from Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2023
Haozhe Xie, Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Ziwei Liu

Figure 1 for CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities
Figure 2 for CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities
Figure 3 for CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities
Figure 4 for CityDreamer: Compositional Generative Model of Unbounded 3D Cities
Viaarxiv icon

PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Zhongang Cai, Liang Pan, Chen Wei, Wanqi Yin, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 2 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 3 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Figure 4 for PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds
Viaarxiv icon

HumanLiff: Layer-wise 3D Human Generation with Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Shoukang Hu, Fangzhou Hong, Tao Hu, Liang Pan, Haiyi Mei, Weiye Xiao, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for HumanLiff: Layer-wise 3D Human Generation with Diffusion Model
Figure 2 for HumanLiff: Layer-wise 3D Human Generation with Diffusion Model
Figure 3 for HumanLiff: Layer-wise 3D Human Generation with Diffusion Model
Figure 4 for HumanLiff: Layer-wise 3D Human Generation with Diffusion Model
Viaarxiv icon

ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2023
Mingyuan Zhang, Xinying Guo, Liang Pan, Zhongang Cai, Fangzhou Hong, Huirong Li, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model
Figure 2 for ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model
Figure 3 for ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model
Figure 4 for ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model
Viaarxiv icon