Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D Avatars


May 17, 2022
Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Liang Pan, Zhongang Cai, Lei Yang, Ziwei Liu

* SIGGRAPH 2022; Project Page https://hongfz16.github.io/projects/AvatarCLIP.html Codes available at https://github.com/hongfz16/AvatarCLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling


Apr 28, 2022
Zhongang Cai, Daxuan Ren, Ailing Zeng, Zhengyu Lin, Tao Yu, Wenjia Wang, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

* Homepage: https://caizhongang.github.io/projects/HuMMan/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception


Mar 25, 2022
Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu

* CVPR 2022; Project Page https://hongfz16.github.io/projects/HCMoCo.html; Codes available at https://github.com/hongfz16/HCMoCo 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiDAR-based 4D Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network


Mar 14, 2022
Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu

* Extension of arXiv:2011.11964; Source code at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Garment4D: Garment Reconstruction from Point Cloud Sequences


Dec 08, 2021
Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu

* Accepted to NeurIPS 2021. Project Page: https://hongfz16.github.io/projects/Garment4D.html . Codes are available: https://github.com/hongfz16/Garment4D 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR-based Perception


Sep 12, 2021
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Wei Li, Yuexin Ma, Hongsheng Li, Ruigang Yang, Dahua Lin

* Accepted by TPAMI 2021; Source code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2011.10033 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LiDAR-based Panoptic Segmentation via Dynamic Shifting Network


Dec 01, 2020
Fangzhou Hong, Hui Zhou, Xinge Zhu, Hongsheng Li, Ziwei Liu

* Rank 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI Panoptic Segmentation (accessed at 2020-11-16); Codes at https://github.com/hongfz16/DS-Net 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Cylindrical and Asymmetrical 3D Convolution Networks for LiDAR Segmentation


Nov 19, 2020
Xinge Zhu, Hui Zhou, Tai Wang, Fangzhou Hong, Yuexin Ma, Wei Li, Hongsheng Li, Dahua Lin

* This work achieves the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI (until CVPR DDL) and based on this work, we also achieve the 1st place in the leaderboard of SemanticKITTI panoptic segmentation; Code at https://github.com/xinge008/Cylinder3D 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LRC-Net: Learning Discriminative Features on Point Clouds by Encoding Local Region Contexts


Mar 21, 2020
Xinhai Liu, Zhizhong Han, Fangzhou Hong, Yu-Shen Liu, Matthias Zwicker

* To be published at GMP2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LRC-Net: Learning Discriminative Features on Point Clouds by EncodingLocal Region Contexts


Mar 18, 2020
Xinhai Liu, Zhizhong Han, Fangzhou Hong, Yu-Shen Liu, Matthias Zwicker

* To be published at GMP2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email