Alert button
Picture for Yubo Wang

Yubo Wang

Alert button

SRGS: Super-Resolution 3D Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Xiang Feng, Yongbo He, Yubo Wang, Yan Yang, Zhenzhong Kuang, Yu Jun, Jianping Fan, Jiajun ding

Viaarxiv icon

Simulating Nighttime Visible Satellite Imagery of Tropical Cyclones Using Conditional Generative Adversarial Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Jinghuai Yao, Puyuan Du, Yucheng Zhao, Yubo Wang

Viaarxiv icon

ZS-SRT: An Efficient Zero-Shot Super-Resolution Training Method for Neural Radiance Fields

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 19, 2023
Xiang Feng, Yongbo He, Yubo Wang, Chengkai Wang, Zhenzhong Kuang, Jiajun Ding, Feiwei Qin, Jun Yu, Jianping Fan

Viaarxiv icon

FLAIR: A Conditional Diffusion Framework with Applications to Face Video Restoration

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Zihao Zou, Jiaming Liu, Shirin Shoushtari, Yubo Wang, Weijie Gan, Ulugbek S. Kamilov

Viaarxiv icon

Augmenting Black-box LLMs with Medical Textbooks for Clinical Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2023
Yubo Wang, Xueguang Ma, Wenhu Chen

Figure 1 for Augmenting Black-box LLMs with Medical Textbooks for Clinical Question Answering
Figure 2 for Augmenting Black-box LLMs with Medical Textbooks for Clinical Question Answering
Figure 3 for Augmenting Black-box LLMs with Medical Textbooks for Clinical Question Answering
Figure 4 for Augmenting Black-box LLMs with Medical Textbooks for Clinical Question Answering
Viaarxiv icon

YZR-net : Self-supervised Hidden representations Invariant to Transformations for profanity detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 22, 2022
Vedant Sandeep Joshi, Sivanagaraja Tatinati, Yubo Wang

Figure 1 for YZR-net : Self-supervised Hidden representations Invariant to Transformations for profanity detection
Figure 2 for YZR-net : Self-supervised Hidden representations Invariant to Transformations for profanity detection
Figure 3 for YZR-net : Self-supervised Hidden representations Invariant to Transformations for profanity detection
Figure 4 for YZR-net : Self-supervised Hidden representations Invariant to Transformations for profanity detection
Viaarxiv icon

Looking For A Match: Self-supervised Clustering For Automatic Doubt Matching In e-learning Platforms

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2022
Vedant Sandeep Joshi, Sivanagaraja Tatinati, Yubo Wang

Figure 1 for Looking For A Match: Self-supervised Clustering For Automatic Doubt Matching In e-learning Platforms
Figure 2 for Looking For A Match: Self-supervised Clustering For Automatic Doubt Matching In e-learning Platforms
Figure 3 for Looking For A Match: Self-supervised Clustering For Automatic Doubt Matching In e-learning Platforms
Figure 4 for Looking For A Match: Self-supervised Clustering For Automatic Doubt Matching In e-learning Platforms
Viaarxiv icon

Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2022
Marc Aubreville, Nikolas Stathonikos, Christof A. Bertram, Robert Klopleisch, Natalie ter Hoeve, Francesco Ciompi, Frauke Wilm, Christian Marzahl, Taryn A. Donovan, Andreas Maier, Jack Breen, Nishant Ravikumar, Youjin Chung, Jinah Park, Ramin Nateghi, Fattaneh Pourakpour, Rutger H. J. Fick, Saima Ben Hadj, Mostafa Jahanifar, Nasir Rajpoot, Jakob Dexl, Thomas Wittenberg, Satoshi Kondo, Maxime W. Lafarge, Viktor H. Koelzer, Jingtang Liang, Yubo Wang, Xi Long, Jingxin Liu, Salar Razavi, April Khademi, Sen Yang, Xiyue Wang, Mitko Veta, Katharina Breininger

Figure 1 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 2 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 3 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Figure 4 for Mitosis domain generalization in histopathology images -- The MIDOG challenge
Viaarxiv icon

A Graph Policy Network Approach for Volt-Var Control in Power Distribution Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2021
Xian Yeow Lee, Soumik Sarkar, Yubo Wang

Figure 1 for A Graph Policy Network Approach for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 2 for A Graph Policy Network Approach for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 3 for A Graph Policy Network Approach for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 4 for A Graph Policy Network Approach for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Viaarxiv icon

PowerGym: A Reinforcement Learning Environment for Volt-Var Control in Power Distribution Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 20, 2021
Ting-Han Fan, Xian Yeow Lee, Yubo Wang

Figure 1 for PowerGym: A Reinforcement Learning Environment for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 2 for PowerGym: A Reinforcement Learning Environment for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 3 for PowerGym: A Reinforcement Learning Environment for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Figure 4 for PowerGym: A Reinforcement Learning Environment for Volt-Var Control in Power Distribution Systems
Viaarxiv icon