Alert button
Picture for Lingdong Kong

Lingdong Kong

Alert button

Calib3D: Calibrating Model Preferences for Reliable 3D Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Lingdong Kong, Xiang Xu, Jun Cen, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

Optimizing LiDAR Placements for Robust Driving Perception in Adverse Conditions

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Ye Li, Lingdong Kong, Hanjiang Hu, Xiaohao Xu, Xiaonan Huang

Viaarxiv icon

Visual Foundation Models Boost Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Jingyi Xu, Weidong Yang, Lingdong Kong, Youquan Liu, Rui Zhang, Qingyuan Zhou, Ben Fei

Figure 1 for Visual Foundation Models Boost Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 2 for Visual Foundation Models Boost Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 3 for Visual Foundation Models Boost Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Figure 4 for Visual Foundation Models Boost Cross-Modal Unsupervised Domain Adaptation for 3D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

FRNet: Frustum-Range Networks for Scalable LiDAR Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Xiang Xu, Lingdong Kong, Hui Shuai, Qingshan Liu

Viaarxiv icon

RoboDepth: Robust Out-of-Distribution Depth Estimation under Corruptions

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Lingdong Kong, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Wei Tsang Ooi

Viaarxiv icon

SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Xidong Peng, Runnan Chen, Feng Qiao, Lingdong Kong, Youquan Liu, Tai Wang, Xinge Zhu, Yuexin Ma

Figure 1 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 2 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 3 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Figure 4 for SAM-guided Unsupervised Domain Adaptation for 3D Segmentation
Viaarxiv icon

UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2023
Youquan Liu, Runnan Chen, Xin Li, Lingdong Kong, Yuchen Yang, Zhaoyang Xia, Yeqi Bai, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Yikang Li, Yu Qiao, Yuenan Hou

Figure 1 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 2 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 3 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Figure 4 for UniSeg: A Unified Multi-Modal LiDAR Segmentation Network and the OpenPCSeg Codebase
Viaarxiv icon

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon

Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Youquan Liu, Lingdong Kong, Jun Cen, Runnan Chen, Wenwei Zhang, Liang Pan, Kai Chen, Ziwei Liu

Figure 1 for Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models
Figure 2 for Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models
Figure 3 for Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models
Figure 4 for Segment Any Point Cloud Sequences by Distilling Vision Foundation Models
Viaarxiv icon

Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Runnan Chen, Youquan Liu, Lingdong Kong, Nenglun Chen, Xinge Zhu, Yuexin Ma, Tongliang Liu, Wenping Wang

Figure 1 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 2 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 3 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Figure 4 for Towards Label-free Scene Understanding by Vision Foundation Models
Viaarxiv icon