Alert button
Picture for Xiaohua Wang

Xiaohua Wang

Alert button

Advancing Parameter Efficiency in Fine-tuning via Representation Editing

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Muling Wu, Wenhao Liu, Xiaohua Wang, Tianlong Li, Changze Lv, Zixuan Ling, Jianhao Zhu, Cenyuan Zhang, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

Aligning Large Language Models with Human Preferences through Representation Engineering

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Wenhao Liu, Xiaohua Wang, Muling Wu, Tianlong Li, Changze Lv, Zixuan Ling, Jianhao Zhu, Cenyuan Zhang, Xiaoqing Zheng, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

VL-GPT: A Generative Pre-trained Transformer for Vision and Language Understanding and Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 14, 2023
Jinguo Zhu, Xiaohan Ding, Yixiao Ge, Yuying Ge, Sijie Zhao, Hengshuang Zhao, Xiaohua Wang, Ying Shan

Viaarxiv icon

FollowEval: A Multi-Dimensional Benchmark for Assessing the Instruction-Following Capability of Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2023
Yimin Jing, Renren Jin, Jiahao Hu, Huishi Qiu, Xiaohua Wang, Peng Wang, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2022
Hao Li, Jinguo Zhu, Xiaohu Jiang, Xizhou Zhu, Hongsheng Li, Chun Yuan, Xiaohua Wang, Yu Qiao, Xiaogang Wang, Wenhai Wang, Jifeng Dai

Figure 1 for Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks
Figure 2 for Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks
Figure 3 for Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks
Figure 4 for Uni-Perceiver v2: A Generalist Model for Large-Scale Vision and Vision-Language Tasks
Viaarxiv icon

Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2022
Jinguo Zhu, Xizhou Zhu, Wenhai Wang, Xiaohua Wang, Hongsheng Li, Xiaogang Wang, Jifeng Dai

Figure 1 for Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs
Figure 2 for Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs
Figure 3 for Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs
Figure 4 for Uni-Perceiver-MoE: Learning Sparse Generalist Models with Conditional MoEs
Viaarxiv icon

Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2021
Xizhou Zhu, Jinguo Zhu, Hao Li, Xiaoshi Wu, Xiaogang Wang, Hongsheng Li, Xiaohua Wang, Jifeng Dai

Figure 1 for Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks
Figure 2 for Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks
Figure 3 for Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks
Figure 4 for Uni-Perceiver: Pre-training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-shot and Few-shot Tasks
Viaarxiv icon

Complementary Relation Contrastive Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2021
Jinguo Zhu, Shixiang Tang, Dapeng Chen, Shijie Yu, Yakun Liu, Aijun Yang, Mingzhe Rong, Xiaohua Wang

Figure 1 for Complementary Relation Contrastive Distillation
Figure 2 for Complementary Relation Contrastive Distillation
Figure 3 for Complementary Relation Contrastive Distillation
Figure 4 for Complementary Relation Contrastive Distillation
Viaarxiv icon

Two-level Attention with Two-stage Multi-task Learning for Facial Emotion Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2018
Xiaohua Wang, Muzi Peng, Lijuan Pan, Min Hu, Chunhua Jin, Fuji Ren

Figure 1 for Two-level Attention with Two-stage Multi-task Learning for Facial Emotion Recognition
Figure 2 for Two-level Attention with Two-stage Multi-task Learning for Facial Emotion Recognition
Figure 3 for Two-level Attention with Two-stage Multi-task Learning for Facial Emotion Recognition
Figure 4 for Two-level Attention with Two-stage Multi-task Learning for Facial Emotion Recognition
Viaarxiv icon