Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

OmniObject3D: Large-Vocabulary 3D Object Dataset for Realistic Perception, Reconstruction and Generation


Jan 18, 2023
Tong Wu, Jiarui Zhang, Xiao Fu, Yuxin Wang, Jiawei Ren, Liang Pan, Wayne Wu, Lei Yang, Jiaqi Wang, Chen Qian, Dahua Lin, Ziwei Liu

Add code

* Project page: https://omniobject3d.github.io/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

EVA3D: Compositional 3D Human Generation from 2D Image Collections


Oct 10, 2022
Fangzhou Hong, Zhaoxi Chen, Yushi Lan, Liang Pan, Ziwei Liu

Add code

* Project Page at https://hongfz16.github.io/projects/EVA3D.html 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MotionDiffuse: Text-Driven Human Motion Generation with Diffusion Model


Aug 31, 2022
Mingyuan Zhang, Zhongang Cai, Liang Pan, Fangzhou Hong, Xinying Guo, Lei Yang, Ziwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Point-BEV Fusion for 3D Point Cloud Object Tracking with Transformer


Aug 10, 2022
Zhipeng Luo, Changqing Zhou, Liang Pan, Gongjie Zhang, Tianrui Liu, Yueru Luo, Haiyu Zhao, Ziwei Liu, Shijian Lu

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2112.02857 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TransPillars: Coarse-to-Fine Aggregation for Multi-Frame 3D Object Detection


Aug 04, 2022
Zhipeng Luo, Gongjie Zhang, Changqing Zhou, Tianrui Liu, Shijian Lu, Liang Pan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LaserMix for Semi-Supervised LiDAR Semantic Segmentation


Jun 30, 2022
Lingdong Kong, Jiawei Ren, Liang Pan, Ziwei Liu

Add code

* 24 pages, 5 figures, 12 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D Avatars


May 17, 2022
Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Liang Pan, Zhongang Cai, Lei Yang, Ziwei Liu

Add code

* SIGGRAPH 2022; Project Page https://hongfz16.github.io/projects/AvatarCLIP.html Codes available at https://github.com/hongfz16/AvatarCLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling


Apr 28, 2022
Zhongang Cai, Daxuan Ren, Ailing Zeng, Zhengyu Lin, Tao Yu, Wenjia Wang, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Add code

* Homepage: https://caizhongang.github.io/projects/HuMMan/ 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

TCTrack: Temporal Contexts for Aerial Tracking


Mar 28, 2022
Ziang Cao, Ziyuan Huang, Liang Pan, Shiwei Zhang, Ziwei Liu, Changhong Fu

Add code

* To appear in CVPR2022. Code: https://github.com/vision4robotics/TCTrack 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Neural MoCon: Neural Motion Control for Physically Plausible Human Motion Capture


Mar 26, 2022
Buzhen Huang, Liang Pan, Yuan Yang, Jingyi Ju, Yangang Wang

Add code

* Accepted to CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>