Alert button
Picture for Chen Wei

Chen Wei

Alert button

AiOS: All-in-One-Stage Expressive Human Pose and Shape Estimation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Qingping Sun, Yanjun Wang, Ailing Zeng, Wanqi Yin, Chen Wei, Wenjia Wang, Haiyi Mei, Chi Sing Leung, Ziwei Liu, Lei Yang, Zhongang Cai

Viaarxiv icon

WHAC: World-grounded Humans and Cameras

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Wanqi Yin, Zhongang Cai, Ruisi Wang, Fanzhou Wang, Chen Wei, Haiyi Mei, Weiye Xiao, Zhitao Yang, Qingping Sun, Atsushi Yamashita, Ziwei Liu, Lei Yang

Figure 1 for WHAC: World-grounded Humans and Cameras
Figure 2 for WHAC: World-grounded Humans and Cameras
Figure 3 for WHAC: World-grounded Humans and Cameras
Figure 4 for WHAC: World-grounded Humans and Cameras
Viaarxiv icon

Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 14, 2024
Dongyang Li, Chen Wei, Shiying Li, Jiachen Zou, Quanying Liu

Figure 1 for Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion
Figure 2 for Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion
Figure 3 for Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion
Figure 4 for Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion
Viaarxiv icon

Towards Generalizable Tumor Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Qi Chen, Xiaoxi Chen, Haorui Song, Zhiwei Xiong, Alan Yuille, Chen Wei, Zongwei Zhou

Viaarxiv icon

Both Matter: Enhancing the Emotional Intelligence of Large Language Models without Compromising the General Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Weixiang Zhao, Zhuojun Li, Shilong Wang, Yang Wang, Yulin Hu, Yanyan Zhao, Chen Wei, Bing Qin

Viaarxiv icon

Integration of cognitive tasks into artificial general intelligence test for large models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Youzhi Qu, Chen Wei, Penghui Du, Wenxin Che, Chi Zhang, Wanli Ouyang, Yatao Bian, Feiyang Xu, Bin Hu, Kai Du, Haiyan Wu, Jia Liu, Quanying Liu

Viaarxiv icon

Advancing EEG/MEG Source Imaging with Geometric-Informed Basis Functions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2024
Song Wang, Chen Wei, Kexin Lou, Dongfeng Gu, Quanying Liu

Viaarxiv icon

Tuning LayerNorm in Attention: Towards Efficient Multi-Modal LLM Finetuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Bingchen Zhao, Haoqin Tu, Chen Wei, Jieru Mei, Cihang Xie

Viaarxiv icon

Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Zhongang Cai, Jianping Jiang, Zhongfei Qing, Xinying Guo, Mingyuan Zhang, Zhengyu Lin, Haiyi Mei, Chen Wei, Ruisi Wang, Wanqi Yin, Xiangyu Fan, Han Du, Liang Pan, Peng Gao, Zhitao Yang, Yang Gao, Jiaqi Li, Tianxiang Ren, Yukun Wei, Xiaogang Wang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu

Figure 1 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 2 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 3 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Figure 4 for Digital Life Project: Autonomous 3D Characters with Social Intelligence
Viaarxiv icon

Instruct2Attack: Language-Guided Semantic Adversarial Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Jiang Liu, Chen Wei, Yuxiang Guo, Heng Yu, Alan Yuille, Soheil Feizi, Chun Pong Lau, Rama Chellappa

Viaarxiv icon