Alert button
Picture for Chenyang Si

Chenyang Si

Alert button

Towards Language-Driven Video Inpainting via Multimodal Large Language Models

Jan 18, 2024
Jianzong Wu, Xiangtai Li, Chenyang Si, Shangchen Zhou, Jingkang Yang, Jiangning Zhang, Yining Li, Kai Chen, Yunhai Tong, Ziwei Liu, Chen Change Loy

Viaarxiv icon

FreeInit: Bridging Initialization Gap in Video Diffusion Models

Dec 12, 2023
Tianxing Wu, Chenyang Si, Yuming Jiang, Ziqi Huang, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts

Dec 01, 2023
Yuming Jiang, Tianxing Wu, Shuai Yang, Chenyang Si, Dahua Lin, Yu Qiao, Chen Change Loy, Ziwei Liu

Figure 1 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 2 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 3 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Figure 4 for VideoBooth: Diffusion-based Video Generation with Image Prompts
Viaarxiv icon

VBench: Comprehensive Benchmark Suite for Video Generative Models

Nov 29, 2023
Ziqi Huang, Yinan He, Jiashuo Yu, Fan Zhang, Chenyang Si, Yuming Jiang, Yuanhan Zhang, Tianxing Wu, Qingyang Jin, Nattapol Chanpaisit, Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Limin Wang, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models

Sep 27, 2023
Yaohui Wang, Xinyuan Chen, Xin Ma, Shangchen Zhou, Ziqi Huang, Yi Wang, Ceyuan Yang, Yinan He, Jiashuo Yu, Peiqing Yang, Yuwei Guo, Tianxing Wu, Chenyang Si, Yuming Jiang, Cunjian Chen, Chen Change Loy, Bo Dai, Dahua Lin, Yu Qiao, Ziwei Liu

Figure 1 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 2 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 3 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Figure 4 for LAVIE: High-Quality Video Generation with Cascaded Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

FreeU: Free Lunch in Diffusion U-Net

Sep 20, 2023
Chenyang Si, Ziqi Huang, Yuming Jiang, Ziwei Liu

Figure 1 for FreeU: Free Lunch in Diffusion U-Net
Figure 2 for FreeU: Free Lunch in Diffusion U-Net
Figure 3 for FreeU: Free Lunch in Diffusion U-Net
Figure 4 for FreeU: Free Lunch in Diffusion U-Net
Viaarxiv icon

FSAR: Federated Skeleton-based Action Recognition with Adaptive Topology Structure and Knowledge Distillation

Jun 19, 2023
Jingwen Guo, Hong Liu, Shitong Sun, Tianyu Guo, Min Zhang, Chenyang Si

Figure 1 for FSAR: Federated Skeleton-based Action Recognition with Adaptive Topology Structure and Knowledge Distillation
Figure 2 for FSAR: Federated Skeleton-based Action Recognition with Adaptive Topology Structure and Knowledge Distillation
Figure 3 for FSAR: Federated Skeleton-based Action Recognition with Adaptive Topology Structure and Knowledge Distillation
Figure 4 for FSAR: Federated Skeleton-based Action Recognition with Adaptive Topology Structure and Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition

Mar 24, 2023
Wentao Chen, Chenyang Si, Zhang Zhang, Liang Wang, Zilei Wang, Tieniu Tan

Figure 1 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 2 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 3 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Figure 4 for Semantic Prompt for Few-Shot Image Recognition
Viaarxiv icon

MetaFormer Baselines for Vision

Oct 24, 2022
Weihao Yu, Chenyang Si, Pan Zhou, Mi Luo, Yichen Zhou, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Xinchao Wang

Figure 1 for MetaFormer Baselines for Vision
Figure 2 for MetaFormer Baselines for Vision
Figure 3 for MetaFormer Baselines for Vision
Figure 4 for MetaFormer Baselines for Vision
Viaarxiv icon

Federated Zero-Shot Learning with Mid-Level Semantic Knowledge Transfer

Aug 29, 2022
Shitong Sun, Chenyang Si, Shaogang Gong, Guile Wu

Figure 1 for Federated Zero-Shot Learning with Mid-Level Semantic Knowledge Transfer
Figure 2 for Federated Zero-Shot Learning with Mid-Level Semantic Knowledge Transfer
Figure 3 for Federated Zero-Shot Learning with Mid-Level Semantic Knowledge Transfer
Figure 4 for Federated Zero-Shot Learning with Mid-Level Semantic Knowledge Transfer
Viaarxiv icon