Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning to Dub Movies via Hierarchical Prosody Models


Dec 08, 2022
Gaoxiang Cong, Liang Li, Yuankai Qi, Zhengjun Zha, Qi Wu, Wenyu Wang, Bin Jiang, Ming-Hsuan Yang, Qingming Huang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Weakly Supervised High-Fidelity Clothing Model Generation


Dec 14, 2021
Ruili Feng, Cheng Ma, Chengji Shen, Xin Gao, Zhenjiang Liu, Xiaobo Li, Kairi Ou, Zhengjun Zha

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disentangle Your Dense Object Detector


Jul 07, 2021
Zehui Chen, Chenhongyi Yang, Qiaofei Li, Feng Zhao, Zhengjun Zha, Feng Wu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MViT: Mask Vision Transformer for Facial Expression Recognition in the wild


Jun 08, 2021
Hanting Li, Mingzhe Sui, Feng Zhao, Zhengjun Zha, Feng Wu

Add code

* 11 pages, 6 figures, conference, 5 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Low-Rank Subspaces in GANs


Jun 08, 2021
Jiapeng Zhu, Ruili Feng, Yujun Shen, Deli Zhao, Zhengjun Zha, Jingren Zhou, Qifeng Chen

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

BoundarySqueeze: Image Segmentation as Boundary Squeezing


May 25, 2021
Hao He, Xiangtai Li, Kuiyuan Yang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Yunhai Tong, Zhengjun Zha, Lubin Weng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Noise Injection in Generative Adversarial Networks


Jun 11, 2020
Ruili Feng, Deli Zhao, Zhengjun Zha

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Memory-Augmented Relation Network for Few-Shot Learning


May 13, 2020
Jun He, Richang Hong, Xueliang Liu, Mingliang Xu, Zhengjun Zha, Meng Wang

Add code

* To be submitted to ACM Multimedia 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Parsing-based View-aware Embedding Network for Vehicle Re-Identification


Apr 10, 2020
Dechao Meng, Liang Li, Xuejing Liu, Yadong Li, Shijie Yang, Zhengjun Zha, Xingyu Gao, Shuhui Wang, Qingming Huang

Add code

* 10 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ContourNet: Taking a Further Step toward Accurate Arbitrary-shaped Scene Text Detection


Apr 10, 2020
Yuxin Wang, Hongtao Xie, Zhengjun Zha, Mengting Xing, Zilong Fu, Yongdong Zhang

Add code

* Accepted by CVPR2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>