Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hongyuan Yu

Cream of the Crop: Distilling Prioritized Paths For One-Shot Neural Architecture Search


Oct 29, 2020
Houwen Peng, Hao Du, Hongyuan Yu, Qi Li, Jing Liao, Jianlong Fu

* NeurIPS 2020, code url: https://github.com/microsoft/Cream 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Deconvolutional Generative Adversarial Networks with Application to Text Guided Video Generation


Aug 13, 2020
Hongyuan Yu, Yan Huang, Lihong Pi, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Differentiable Architecture Search


Jun 18, 2020
Hongyuan Yu, Houwen Peng


  Access Paper or Ask Questions

An End-to-end Video Text Detector with Online Tracking


Aug 20, 2019
Hongyuan Yu, Chengquan Zhang, Xuan Li, Junyu Han, Errui Ding, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Identity-Enhanced Network for Facial Expression Recognition


Dec 11, 2018
Yanwei Li, Xingang Wang, Shilei Zhang, Lingxi Xie, Wenqi Wu, Hongyuan Yu, Zheng Zhu


  Access Paper or Ask Questions