Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Reference-based Image Super-Resolution with Deformable Attention Transformer


Aug 04, 2022
Jiezhang Cao, Jingyun Liang, Kai Zhang, Yawei Li, Yulun Zhang, Wenguan Wang, Luc Van Gool

* ECCV 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting Random Channel Pruning for Neural Network Compression


May 11, 2022
Yawei Li, Kamil Adamczewski, Wen Li, Shuhang Gu, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Accepted to CVPR2022. Code will be released at \url{https://github.com/ofsoundof/random_channel_pruning

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

* Validation code of the baseline model is available at https://github.com/ofsoundof/IMDN. Validation of all submitted models is available at https://github.com/ofsoundof/NTIRE2022_ESR 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Analyzing the Effects of Handling Data Imbalance on Learned Features from Medical Images by Looking Into the Models


Apr 04, 2022
Ashkan Khakzar, Yawei Li, Yang Zhang, Mirac Sanisoglu, Seong Tae Kim, Mina Rezaei, Bernd Bischl, Nassir Navab


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Practical Blind Denoising via Swin-Conv-UNet and Data Synthesis


Mar 28, 2022
Kai Zhang, Yawei Li, Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Yulun Zhang, Hao Tang, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Codes: https://github.com/cszn/SCUNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Machine Learning Applications in Lung Cancer Diagnosis, Treatment and Prognosis


Mar 26, 2022
Yawei Li, Xin Wu, Ping Yang, Guoqian Jiang, Yuan Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Machine Learning Applications in Diagnosis, Treatment and Prognosis of Lung Cancer


Mar 05, 2022
Yawei Li, Xin Wu, Ping Yang, Guoqian Jiang, Yuan Luo


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

VRT: A Video Restoration Transformer


Jan 28, 2022
Jingyun Liang, Jiezhang Cao, Yuchen Fan, Kai Zhang, Rakesh Ranjan, Yawei Li, Radu Timofte, Luc Van Gool

* Sota results (+up to 2.16dB) on video SR, video deblurring and video denoising. Code: https://github.com/JingyunLiang/VRT 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-Grained Neural Network Explanation by Identifying Input Features with Predictive Information


Oct 04, 2021
Yang Zhang, Ashkan Khakzar, Yawei Li, Azade Farshad, Seong Tae Kim, Nassir Navab

* Accepted in NeurIPS 2021 (Neural Information Processing Systems) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video Super-Resolution Transformer


Jun 12, 2021
Jiezhang Cao, Yawei Li, Kai Zhang, Luc Van Gool


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>