Alert button
Picture for Peng Cheng

Peng Cheng

Alert button

School of Social Science, Tsinghua University

NewsBench: Systematic Evaluation of LLMs for Writing Proficiency and Safety Adherence in Chinese Journalistic Editorial Applications

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Miao Li, Ming-Bin Chen, Bo Tang, Shengbin Hou, Pengyu Wang, Haiying Deng, Zhiyu Li, Feiyu Xiong, Keming Mao, Peng Cheng, Yi Luo

Figure 1 for NewsBench: Systematic Evaluation of LLMs for Writing Proficiency and Safety Adherence in Chinese Journalistic Editorial Applications
Figure 2 for NewsBench: Systematic Evaluation of LLMs for Writing Proficiency and Safety Adherence in Chinese Journalistic Editorial Applications
Figure 3 for NewsBench: Systematic Evaluation of LLMs for Writing Proficiency and Safety Adherence in Chinese Journalistic Editorial Applications
Figure 4 for NewsBench: Systematic Evaluation of LLMs for Writing Proficiency and Safety Adherence in Chinese Journalistic Editorial Applications
Viaarxiv icon

Phoneme-Based Proactive Anti-Eavesdropping with Controlled Recording Privilege

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 28, 2024
Peng Huang, Yao Wei, Peng Cheng, Zhongjie Ba, Li Lu, Feng Lin, Yang Wang, Kui Ren

Viaarxiv icon

Exploring the Frontiers of LLMs in Psychological Applications: A Comprehensive Review

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2024
Luoma Ke, Song Tong, Peng Cheng, Kaiping Peng

Viaarxiv icon

UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 26, 2023
Xun Liang, Shichao Song, Simin Niu, Zhiyu Li, Feiyu Xiong, Bo Tang, Zhaohui Wy, Dawei He, Peng Cheng, Zhonghao Wang, Haiying Deng

Figure 1 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 2 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 3 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Figure 4 for UHGEval: Benchmarking the Hallucination of Chinese Large Language Models via Unconstrained Generation
Viaarxiv icon

Skywork: A More Open Bilingual Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2023
Tianwen Wei, Liang Zhao, Lichang Zhang, Bo Zhu, Lijie Wang, Haihua Yang, Biye Li, Cheng Cheng, Weiwei Lü, Rui Hu, Chenxia Li, Liu Yang, Xilin Luo, Xuejie Wu, Lunan Liu, Wenjun Cheng, Peng Cheng, Jianhao Zhang, Xiaoyu Zhang, Lei Lin, Xiaokun Wang, Yutuan Ma, Chuanhai Dong, Yanqi Sun, Yifu Chen, Yongyi Peng, Xiaojuan Liang, Shuicheng Yan, Han Fang, Yahui Zhou

Viaarxiv icon

FP8-LM: Training FP8 Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2023
Houwen Peng, Kan Wu, Yixuan Wei, Guoshuai Zhao, Yuxiang Yang, Ze Liu, Yifan Xiong, Ziyue Yang, Bolin Ni, Jingcheng Hu, Ruihang Li, Miaosen Zhang, Chen Li, Jia Ning, Ruizhe Wang, Zheng Zhang, Shuguang Liu, Joe Chau, Han Hu, Peng Cheng

Figure 1 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 2 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 3 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 4 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Viaarxiv icon

SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2023
Zhongjie Ba, Jieming Zhong, Jiachen Lei, Peng Cheng, Qinglong Wang, Zhan Qin, Zhibo Wang, Kui Ren

Figure 1 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 2 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 3 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Figure 4 for SurrogatePrompt: Bypassing the Safety Filter of Text-To-Image Models via Substitution
Viaarxiv icon

ORL-AUDITOR: Dataset Auditing in Offline Deep Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2023
Linkang Du, Min Chen, Mingyang Sun, Shouling Ji, Peng Cheng, Jiming Chen, Zhikun Zhang

Figure 1 for ORL-AUDITOR: Dataset Auditing in Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for ORL-AUDITOR: Dataset Auditing in Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for ORL-AUDITOR: Dataset Auditing in Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for ORL-AUDITOR: Dataset Auditing in Offline Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Masked Diffusion Models are Fast Learners

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Jiachen Lei, Peng Cheng, Zhongjie Ba, Kui Ren

Figure 1 for Masked Diffusion Models are Fast Learners
Figure 2 for Masked Diffusion Models are Fast Learners
Figure 3 for Masked Diffusion Models are Fast Learners
Figure 4 for Masked Diffusion Models are Fast Learners
Viaarxiv icon

Look Beneath the Surface: Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2023
Peng Cheng, Xianyuan Zhan, Zhihao Wu, Wenjia Zhang, Shoucheng Song, Han Wang, Youfang Lin, Li Jiang

Figure 1 for Look Beneath the Surface: Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL
Figure 2 for Look Beneath the Surface: Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL
Figure 3 for Look Beneath the Surface: Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL
Figure 4 for Look Beneath the Surface: Exploiting Fundamental Symmetry for Sample-Efficient Offline RL
Viaarxiv icon