Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
TROJANZOO: Everything you ever wanted to know about neural backdoors (but were afraid to ask)

Dec 22, 2020
Ren Pang, Zheng Zhang, Xiangshan Gao, Zhaohan Xi, Shouling Ji, Peng Cheng, Ting Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-Task Learning for Cooperative NOMA: System Design and Principles

Jul 27, 2020
Yuxin Lu, Peng Cheng, Zhuo Chen, Wai Ho Mow, Yonghui Li, Branka Vucetic


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for General Instance Re-identification

Jun 29, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

FastReID: A Pytorch Toolbox for Real-world Person Re-identification

Jun 04, 2020
Lingxiao He, Xingyu Liao, Wu Liu, Xinchen Liu, Peng Cheng, Tao Mei


  Access Paper or Ask Questions

Simulating Performance of ML Systems with Offline Profiling

Feb 17, 2020
Hongming Huang, Peng Cheng, Hong Xu, Yongqiang Xiong

* Accepted to The MLOps 2020 workshop, colocated with MLSys 2020. 2 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight and Unobtrusive Privacy Preservation for Remote Inference via Edge Data Obfuscation

Dec 20, 2019
Dixing Xu, Mengyao Zheng, Linshan Jiang, Chaojie Gu, Rui Tan, Peng Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement learning for bandwidth estimation and congestion control in real-time communications

Dec 04, 2019
Joyce Fang, Martin Ellis, Bin Li, Siyao Liu, Yasaman Hosseinkashi, Michael Revow, Albert Sadovnikov, Ziyuan Liu, Peng Cheng, Sachin Ashok, David Zhao, Ross Cutler, Yan Lu, Johannes Gehrke

* Workshop on ML for Systems at NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Challenges of Privacy-Preserving Machine Learning in IoT

Sep 21, 2019
Mengyao Zheng, Dixing Xu, Linshan Jiang, Chaojie Gu, Rui Tan, Peng Cheng

* In First International Workshop on Challenges in Artificial Intelligence and Machine Learning (AIChallengeIoT'19) November 10-13, 2019. 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Privacy-preserving Distributed Machine Learning via Local Randomization and ADMM Perturbation

Sep 09, 2019
Xin Wang, Hideaki Ishii, Linkang Du, Peng Cheng, Jiming Chen


  Access Paper or Ask Questions

A Learning-Based Two-Stage Spectrum Sharing Strategy with Multiple Primary Transmit Power Levels

Jul 21, 2019
Rui Zhang, Peng Cheng, Zhuo Chen, Yonghui Li, Branka Vucetic

* 46 pages, 10 figures, accepted by IEEE Transactions on Signal Processing 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate, Convolutional Neural Network Based Approach for Object Detection from UAV

Aug 16, 2018
Xiaoliang Wang, Peng Cheng, Xinchuan Liu, Benedict Uzochukwu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1803.01114 

  Access Paper or Ask Questions

Focal Loss Dense Detector for Vehicle Surveillance

Mar 03, 2018
Xiaoliang Wang, Peng Cheng, Xinchuan Liu, Benedict Uzochukwu


  Access Paper or Ask Questions

Step size adaptation in first-order method for stochastic strongly convex programming

Oct 13, 2011
Peng Cheng


  Access Paper or Ask Questions