Alert button
Picture for Wen Li

Wen Li

Alert button

SSR: SAM is a Strong Regularizer for domain adaptive semantic segmentation

Jan 26, 2024
Yanqi Ge, Ye Huang, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

Beyond Prototypes: Semantic Anchor Regularization for Better Representation Learning

Dec 19, 2023
Yanqi Ge, Qiang Nie, Ye Huang, Yong Liu, Chengjie Wang, Feng Zheng, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

Learning Motion Refinement for Unsupervised Face Animation

Oct 21, 2023
Jiale Tao, Shuhang Gu, Wen Li, Lixin Duan

Viaarxiv icon

HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation

Mar 15, 2023
Ye Huang, Di Kang, Shenghua Gao, Wen Li, Lixin Duan

Figure 1 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 2 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 3 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Figure 4 for HFGD: High-level Feature Guided Decoder for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification

Feb 28, 2023
Wen Li, Cheng Zou, Meng Wang, Furong Xu, Jianan Zhao, Ruobing Zheng, Yuan Cheng, Wei Chu

Figure 1 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 2 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 3 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Figure 4 for DC-Former: Diverse and Compact Transformer for Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-box Targeted Attacks

Dec 18, 2022
Anqi Zhao, Tong Chu, Yahao Liu, Wen Li, Jingjing Li, Lixin Duan

Figure 1 for Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-box Targeted Attacks
Figure 2 for Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-box Targeted Attacks
Figure 3 for Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-box Targeted Attacks
Figure 4 for Minimizing Maximum Model Discrepancy for Transferable Black-box Targeted Attacks
Viaarxiv icon

Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution

Nov 21, 2022
Shaohua Zhi, Yinghui Wang, Haonan Xiao, Ti Bai, Hong Ge, Bing Li, Chenyang Liu, Wen Li, Tian Li, Jing Cai

Figure 1 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 2 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 3 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Figure 4 for Coarse-Super-Resolution-Fine Network (CoSF-Net): A Unified End-to-End Neural Network for 4D-MRI with Simultaneous Motion Estimation and Super-Resolution
Viaarxiv icon

Motion and Appearance Adaptation for Cross-Domain Motion Transfer

Oct 06, 2022
Borun Xu, Biao Wang, Jinhong Deng, Jiale Tao, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Wen Li, Lixin Duan

Figure 1 for Motion and Appearance Adaptation for Cross-Domain Motion Transfer
Figure 2 for Motion and Appearance Adaptation for Cross-Domain Motion Transfer
Figure 3 for Motion and Appearance Adaptation for Cross-Domain Motion Transfer
Figure 4 for Motion and Appearance Adaptation for Cross-Domain Motion Transfer
Viaarxiv icon

Motion Transformer for Unsupervised Image Animation

Sep 28, 2022
Jiale Tao, Biao Wang, Tiezheng Ge, Yuning Jiang, Wen Li, Lixin Duan

Figure 1 for Motion Transformer for Unsupervised Image Animation
Figure 2 for Motion Transformer for Unsupervised Image Animation
Figure 3 for Motion Transformer for Unsupervised Image Animation
Figure 4 for Motion Transformer for Unsupervised Image Animation
Viaarxiv icon