Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuankai Qi

V2C: Visual Voice Cloning


Nov 25, 2021
Qi Chen, Yuanqing Li, Yuankai Qi, Jiaqiu Zhou, Mingkui Tan, Qi Wu

* 15 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Modular Network for Video Captioning


Nov 25, 2021
Hanhua Ye, Guorong Li, Yuankai Qi, Shuhui Wang, Qingming Huang, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Neighbor-view Enhanced Model for Vision and Language Navigation


Jul 24, 2021
Dong An, Yuankai Qi, Yan Huang, Qi Wu, Liang Wang, Tieniu Tan


  Access Paper or Ask Questions

Know What and Know Where: An Object-and-Room Informed Sequential BERT for Indoor Vision-Language Navigation


Apr 09, 2021
Yuankai Qi, Zizheng Pan, Yicong Hong, Ming-Hsuan Yang, Anton van den Hengel, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Diagnosing Vision-and-Language Navigation: What Really Matters


Mar 30, 2021
Wanrong Zhu, Yuankai Qi, Pradyumna Narayana, Kazoo Sone, Sugato Basu, Xin Eric Wang, Qi Wu, Miguel Eckstein, William Yang Wang


  Access Paper or Ask Questions

A Recurrent Vision-and-Language BERT for Navigation


Nov 26, 2020
Yicong Hong, Qi Wu, Yuankai Qi, Cristian Rodriguez-Opazo, Stephen Gould


  Access Paper or Ask Questions

Language and Visual Entity Relationship Graph for Agent Navigation


Oct 19, 2020
Yicong Hong, Cristian Rodriguez-Opazo, Yuankai Qi, Qi Wu, Stephen Gould


  Access Paper or Ask Questions

Object-and-Action Aware Model for Visual Language Navigation


Jul 29, 2020
Yuankai Qi, Zizheng Pan, Shengping Zhang, Anton van den Hengel, Qi Wu


  Access Paper or Ask Questions

Scene Text Recognition via Transformer


Apr 10, 2020
Xinjie Feng, Hongxun Yao, Yuankai Qi, Jun Zhang, Shengping Zhang


  Access Paper or Ask Questions

RERERE: Remote Embodied Referring Expressions in Real indoor Environments


Apr 23, 2019
Yuankai Qi, Qi Wu, Peter Anderson, Marco Liu, Chunhua Shen, Anton van den Hengel


  Access Paper or Ask Questions

The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking


Mar 26, 2018
Dawei Du, Yuankai Qi, Hongyang Yu, Yifan Yang, Kaiwen Duan, Guorong Li, Weigang Zhang, Qingming Huang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Video Object Segmentation with Re-identification


Aug 01, 2017
Xiaoxiao Li, Yuankai Qi, Zhe Wang, Kai Chen, Ziwei Liu, Jianping Shi, Ping Luo, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

* Published in CVPR 2017 Workshop, DAVIS Challenge on Video Object Segmentation 2017 (Winning Entry) 

  Access Paper or Ask Questions