Alert button
Picture for Haibin Huang

Haibin Huang

Alert button

Text-Driven Diverse Facial Texture Generation via Progressive Latent-Space Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 15, 2024
Chi Wang, Junming Huang, Rong Zhang, Qi Wang, Haotian Yang, Haibin Huang, Chongyang Ma, Weiwei Xu

Viaarxiv icon

InterFusion: Text-Driven Generation of 3D Human-Object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Sisi Dai, Wenhao Li, Haowen Sun, Haibin Huang, Chongyang Ma, Hui Huang, Kai Xu, Ruizhen Hu

Viaarxiv icon

VRMM: A Volumetric Relightable Morphable Head Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2024
Haotian Yang, Mingwu Zheng, Chongyang Ma, Yu-Kun Lai, Pengfei Wan, Haibin Huang

Viaarxiv icon

Direct-a-Video: Customized Video Generation with User-Directed Camera Movement and Object Motion

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Shiyuan Yang, Liang Hou, Haibin Huang, Chongyang Ma, Pengfei Wan, Di Zhang, Xiaodong Chen, Jing Liao

Viaarxiv icon

Benchmarking the CoW with the TopCoW Challenge: Topology-Aware Anatomical Segmentation of the Circle of Willis for CTA and MRA

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2023
Kaiyuan Yang, Fabio Musio, Yihui Ma, Norman Juchler, Johannes C. Paetzold, Rami Al-Maskari, Luciano Höher, Hongwei Bran Li, Ibrahim Ethem Hamamci, Anjany Sekuboyina, Suprosanna Shit, Houjing Huang, Diana Waldmannstetter, Florian Kofler, Fernando Navarro, Martin Menten, Ivan Ezhov, Daniel Rueckert, Iris Vos, Ynte Ruigrok, Birgitta Velthuis, Hugo Kuijf, Julien Hämmerli, Catherine Wurster, Philippe Bijlenga, Laura Westphal, Jeroen Bisschop, Elisa Colombo, Hakim Baazaoui, Andrew Makmur, James Hallinan, Bene Wiestler, Jan S. Kirschke, Roland Wiest, Emmanuel Montagnon, Laurent Letourneau-Guillon, Adrian Galdran, Francesco Galati, Daniele Falcetta, Maria A. Zuluaga, Chaolong Lin, Haoran Zhao, Zehan Zhang, Sinyoung Ra, Jongyun Hwang, Hyunjin Park, Junqiang Chen, Marek Wodzinski, Henning Müller, Pengcheng Shi, Wei Liu, Ting Ma, Cansu Yalçin, Rachika E. Hamadache, Joaquim Salvi, Xavier Llado, Uma Maria Lal-Trehan Estrada, Valeriia Abramova, Luca Giancardo, Arnau Oliver, Jialu Liu, Haibin Huang, Yue Cui, Zehang Lin, Yusheng Liu, Shunzhi Zhu, Tatsat R. Patel, Vincent M. Tutino, Maysam Orouskhani, Huayu Wang, Mahmud Mossa-Basha, Chengcheng Zhu, Maximilian R. Rokuss, Yannick Kirchhoff, Nico Disch, Julius Holzschuh, Fabian Isensee, Klaus Maier-Hein, Yuki Sato, Sven Hirsch, Susanne Wegener, Bjoern Menze

Viaarxiv icon

I2V-Adapter: A General Image-to-Video Adapter for Video Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Xun Guo, Mingwu Zheng, Liang Hou, Yuan Gao, Yufan Deng, Chongyang Ma, Weiming Hu, Zhengjun Zha, Haibin Huang, Pengfei Wan, Di Zhang

Viaarxiv icon

MotionCrafter: One-Shot Motion Customization of Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Yuxin Zhang, Fan Tang, Nisha Huang, Haibin Huang, Chongyang Ma, Weiming Dong, Changsheng Xu

Viaarxiv icon

Agents meet OKR: An Object and Key Results Driven Agent System with Hierarchical Self-Collaboration and Self-Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2023
Yi Zheng, Chongyang Ma, Kanle Shi, Haibin Huang

Viaarxiv icon

Towards Practical Capture of High-Fidelity Relightable Avatars

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 08, 2023
Haotian Yang, Mingwu Zheng, Wanquan Feng, Haibin Huang, Yu-Kun Lai, Pengfei Wan, Zhongyuan Wang, Chongyang Ma

Figure 1 for Towards Practical Capture of High-Fidelity Relightable Avatars
Figure 2 for Towards Practical Capture of High-Fidelity Relightable Avatars
Figure 3 for Towards Practical Capture of High-Fidelity Relightable Avatars
Figure 4 for Towards Practical Capture of High-Fidelity Relightable Avatars
Viaarxiv icon

3D Keypoint Estimation Using Implicit Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2023
Xiangyu Zhu, Dong Du, Haibin Huang, Chongyang Ma, Xiaoguang Han

Figure 1 for 3D Keypoint Estimation Using Implicit Representation Learning
Figure 2 for 3D Keypoint Estimation Using Implicit Representation Learning
Figure 3 for 3D Keypoint Estimation Using Implicit Representation Learning
Figure 4 for 3D Keypoint Estimation Using Implicit Representation Learning
Viaarxiv icon