Alert button
Picture for Guoshuai Zhao

Guoshuai Zhao

Alert button

FP8-LM: Training FP8 Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 27, 2023
Houwen Peng, Kan Wu, Yixuan Wei, Guoshuai Zhao, Yuxiang Yang, Ze Liu, Yifan Xiong, Ziyue Yang, Bolin Ni, Jingcheng Hu, Ruihang Li, Miaosen Zhang, Chen Li, Jia Ning, Ruizhe Wang, Zheng Zhang, Shuguang Liu, Joe Chau, Han Hu, Peng Cheng

Figure 1 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 2 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 3 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Figure 4 for FP8-LM: Training FP8 Large Language Models
Viaarxiv icon

Knowledge Transfer-Driven Few-Shot Class-Incremental Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 19, 2023
Ye Wang, Yaxiong Wang, Guoshuai Zhao, Xueming Qian

Figure 1 for Knowledge Transfer-Driven Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 2 for Knowledge Transfer-Driven Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 3 for Knowledge Transfer-Driven Few-Shot Class-Incremental Learning
Figure 4 for Knowledge Transfer-Driven Few-Shot Class-Incremental Learning
Viaarxiv icon

Logic Diffusion for Knowledge Graph Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2023
Xiaoying Xie, Biao Gong, Yiliang Lv, Zhen Han, Guoshuai Zhao, Xueming Qian

Figure 1 for Logic Diffusion for Knowledge Graph Reasoning
Viaarxiv icon

A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2022
Yujing Wang, Yingyan Hou, Haonan Wang, Ziming Miao, Shibin Wu, Hao Sun, Qi Chen, Yuqing Xia, Chengmin Chi, Guoshuai Zhao, Zheng Liu, Xing Xie, Hao Allen Sun, Weiwei Deng, Qi Zhang, Mao Yang

Figure 1 for A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Figure 2 for A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Figure 3 for A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Figure 4 for A Neural Corpus Indexer for Document Retrieval
Viaarxiv icon

Multi-Sample based Contrastive Loss for Top-k Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2021
Hao Tang, Guoshuai Zhao, Yuxia Wu, Xueming Qian

Figure 1 for Multi-Sample based Contrastive Loss for Top-k Recommendation
Figure 2 for Multi-Sample based Contrastive Loss for Top-k Recommendation
Figure 3 for Multi-Sample based Contrastive Loss for Top-k Recommendation
Figure 4 for Multi-Sample based Contrastive Loss for Top-k Recommendation
Viaarxiv icon