Alert button
Picture for Liang Li

Liang Li

Alert button

Pick-and-Draw: Training-free Semantic Guidance for Text-to-Image Personalization

Jan 30, 2024
Henglei Lv, Jiayu Xiao, Liang Li, Qingming Huang

Viaarxiv icon

LiDAR-PTQ: Post-Training Quantization for Point Cloud 3D Object Detection

Jan 29, 2024
Sifan Zhou, Liang Li, Xinyu Zhang, Bo Zhang, Shipeng Bai, Miao Sun, Ziyu Zhao, Xiaobo Lu, Xiangxiang Chu

Viaarxiv icon

Unifying Structured Data as Graph for Data-to-Text Pre-Training

Jan 02, 2024
Shujie Li, Liang Li, Ruiying Geng, Min Yang, Binhua Li, Guanghu Yuan, Wanwei He, Shao Yuan, Can Ma, Fei Huang, Yongbin Li

Viaarxiv icon

Context Disentangling and Prototype Inheriting for Robust Visual Grounding

Dec 19, 2023
Wei Tang, Liang Li, Xuejing Liu, Lu Jin, Jinhui Tang, Zechao Li

Viaarxiv icon

A Speed Odyssey for Deployable Quantization of LLMs

Nov 16, 2023
Qingyuan Li, Ran Meng, Yiduo Li, Bo Zhang, Liang Li, Yifan Lu, Xiangxiang Chu, Yerui Sun, Yuchen Xie

Viaarxiv icon

R&B: Region and Boundary Aware Zero-shot Grounded Text-to-image Generation

Oct 26, 2023
Jiayu Xiao, Liang Li, Henglei Lv, Shuhui Wang, Qingming Huang

Viaarxiv icon

ZoomTrack: Target-aware Non-uniform Resizing for Efficient Visual Tracking

Oct 16, 2023
Yutong Kou, Jin Gao, Bing Li, Gang Wang, Weiming Hu, Yizheng Wang, Liang Li

Figure 1 for ZoomTrack: Target-aware Non-uniform Resizing for Efficient Visual Tracking
Figure 2 for ZoomTrack: Target-aware Non-uniform Resizing for Efficient Visual Tracking
Figure 3 for ZoomTrack: Target-aware Non-uniform Resizing for Efficient Visual Tracking
Figure 4 for ZoomTrack: Target-aware Non-uniform Resizing for Efficient Visual Tracking
Viaarxiv icon

LESS-Map: Lightweight and Evolving Semantic Map in Parking Lots for Long-term Self-Localization

Oct 11, 2023
Mingrui Liu, Xinyang Tang, Yeqiang Qian, Jiming Chen, Liang Li

Viaarxiv icon