Face Beautification: Beyond Makeup Transfer

Dec 11, 2019
Xudong Liu, Ruizhe Wang, Chih-Fan Chen, Minglei Yin, Hao Peng, Shukhan Ng, Xin Li


  Access Model/Code and Paper
Digital Twin: Acquiring High-Fidelity 3D Avatar from a Single Image

Dec 07, 2019
Ruizhe Wang, Chih-Fan Chen, Hao Peng, Xudong Liu, Oliver Liu, Xin Li

* 8 pages + 11 pages (supplemental material), 21 figures 

  Access Model/Code and Paper
Understanding Beauty via Deep Facial Features

Apr 17, 2019
Xudong Liu, Tao Li, Hao Peng, Iris Chuoying Ouyang, Taehwan Kim, Ruizhe Wang


  Access Model/Code and Paper
Show, Attend and Translate: Unsupervised Image Translation with Self-Regularization and Attention

Jun 16, 2018
Chao Yang, Taehwan Kim, Ruizhe Wang, Hao Peng, C. -C. Jay Kuo


  Access Model/Code and Paper
Capturing Dynamic Textured Surfaces of Moving Targets

Apr 11, 2016
Ruizhe Wang, Lingyu Wei, Etienne Vouga, Qixing Huang, Duygu Ceylan, Gerard Medioni, Hao Li

* 22 pages, 12 figures 

  Access Model/Code and Paper