Alert button
Picture for Yingfeng Chen

Yingfeng Chen

Alert button

The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation

Jul 27, 2023
Lingdong Kong, Yaru Niu, Shaoyuan Xie, Hanjiang Hu, Lai Xing Ng, Benoit R. Cottereau, Ding Zhao, Liangjun Zhang, Hesheng Wang, Wei Tsang Ooi, Ruijie Zhu, Ziyang Song, Li Liu, Tianzhu Zhang, Jun Yu, Mohan Jing, Pengwei Li, Xiaohua Qi, Cheng Jin, Yingfeng Chen, Jie Hou, Jie Zhang, Zhen Kan, Qiang Ling, Liang Peng, Minglei Li, Di Xu, Changpeng Yang, Yuanqi Yao, Gang Wu, Jian Kuai, Xianming Liu, Junjun Jiang, Jiamian Huang, Baojun Li, Jiale Chen, Shuang Zhang, Sun Ao, Zhenyu Li, Runze Chen, Haiyong Luo, Fang Zhao, Jingze Yu

Figure 1 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 2 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 3 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Figure 4 for The RoboDepth Challenge: Methods and Advancements Towards Robust Depth Estimation
Viaarxiv icon

Effective Multimodal Reinforcement Learning with Modality Alignment and Importance Enhancement

Feb 18, 2023
Jinming Ma, Feng Wu, Yingfeng Chen, Xianpeng Ji, Yu Ding

Figure 1 for Effective Multimodal Reinforcement Learning with Modality Alignment and Importance Enhancement
Figure 2 for Effective Multimodal Reinforcement Learning with Modality Alignment and Importance Enhancement
Figure 3 for Effective Multimodal Reinforcement Learning with Modality Alignment and Importance Enhancement
Figure 4 for Effective Multimodal Reinforcement Learning with Modality Alignment and Importance Enhancement
Viaarxiv icon

Towards Skilled Population Curriculum for Multi-Agent Reinforcement Learning

Feb 07, 2023
Rundong Wang, Longtao Zheng, Wei Qiu, Bowei He, Bo An, Zinovi Rabinovich, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Tangjie Lv, Changjie Fan

Figure 1 for Towards Skilled Population Curriculum for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Towards Skilled Population Curriculum for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Towards Skilled Population Curriculum for Multi-Agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Towards Skilled Population Curriculum for Multi-Agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Neural Episodic Control with State Abstraction

Jan 27, 2023
Zhuo Li, Derui Zhu, Yujing Hu, Xiaofei Xie, Lei Ma, Yan Zheng, Yan Song, Yingfeng Chen, Jianjun Zhao

Figure 1 for Neural Episodic Control with State Abstraction
Figure 2 for Neural Episodic Control with State Abstraction
Figure 3 for Neural Episodic Control with State Abstraction
Figure 4 for Neural Episodic Control with State Abstraction
Viaarxiv icon

ImmFusion: Robust mmWave-RGB Fusion for 3D Human Body Reconstruction in All Weather Conditions

Oct 04, 2022
Anjun Chen, Xiangyu Wang, Kun Shi, Shaohao Zhu, Yingfeng Chen, Bin Fang, Jiming Chen, Yuchi Huo, Qi Ye

Figure 1 for ImmFusion: Robust mmWave-RGB Fusion for 3D Human Body Reconstruction in All Weather Conditions
Figure 2 for ImmFusion: Robust mmWave-RGB Fusion for 3D Human Body Reconstruction in All Weather Conditions
Figure 3 for ImmFusion: Robust mmWave-RGB Fusion for 3D Human Body Reconstruction in All Weather Conditions
Figure 4 for ImmFusion: Robust mmWave-RGB Fusion for 3D Human Body Reconstruction in All Weather Conditions
Viaarxiv icon

EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model

Oct 02, 2022
Yifu Yuan, Jianye Hao, Fei Ni, Yao Mu, Yan Zheng, Yujing Hu, Jinyi Liu, Yingfeng Chen, Changjie Fan

Figure 1 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 2 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 3 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Figure 4 for EUCLID: Towards Efficient Unsupervised Reinforcement Learning with Multi-choice Dynamics Model
Viaarxiv icon

Distributed Multi-Robot Obstacle Avoidance via Logarithmic Map-based Deep Reinforcement Learning

Sep 14, 2022
Jiafeng Ma, Guangda chen, Yingfeng Chen, Yujing Hu, Changjie Fan, Jianming Zhang

Figure 1 for Distributed Multi-Robot Obstacle Avoidance via Logarithmic Map-based Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Distributed Multi-Robot Obstacle Avoidance via Logarithmic Map-based Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Distributed Multi-Robot Obstacle Avoidance via Logarithmic Map-based Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Distributed Multi-Robot Obstacle Avoidance via Logarithmic Map-based Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Automatic Reward Design via Learning Motivation-Consistent Intrinsic Rewards

Jul 29, 2022
Yixiang Wang, Yujing Hu, Feng Wu, Yingfeng Chen

Figure 1 for Automatic Reward Design via Learning Motivation-Consistent Intrinsic Rewards
Figure 2 for Automatic Reward Design via Learning Motivation-Consistent Intrinsic Rewards
Figure 3 for Automatic Reward Design via Learning Motivation-Consistent Intrinsic Rewards
Figure 4 for Automatic Reward Design via Learning Motivation-Consistent Intrinsic Rewards
Viaarxiv icon

A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation

Jul 25, 2022
Wenqi Zhang, Kai Zhao, Peng Li, Xiao Zhu, Yongliang Shen, Yanna Ma, Yingfeng Chen, Weiming Lu

Figure 1 for A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation
Figure 2 for A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation
Figure 3 for A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation
Figure 4 for A Closed-Loop Perception, Decision-Making and Reasoning Mechanism for Human-Like Navigation
Viaarxiv icon

NeurAR: Neural Uncertainty for Autonomous 3D Reconstruction

Jul 22, 2022
Yunlong Ran, Jing Zeng, Shibo He, Lincheng Li, Yingfeng Chen, Gimhee Lee, Jiming Chen, Qi Ye

Figure 1 for NeurAR: Neural Uncertainty for Autonomous 3D Reconstruction
Figure 2 for NeurAR: Neural Uncertainty for Autonomous 3D Reconstruction
Figure 3 for NeurAR: Neural Uncertainty for Autonomous 3D Reconstruction
Figure 4 for NeurAR: Neural Uncertainty for Autonomous 3D Reconstruction
Viaarxiv icon