Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Lu

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

HINet: Half Instance Normalization Network for Image Restoration


May 13, 2021
Liangyu Chen, Xin Lu, Jie Zhang, Xiaojie Chu, Chengpeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

RefineMask: Towards High-Quality Instance Segmentation with Fine-Grained Features


Apr 17, 2021
Gang Zhang, Xin Lu, Jingru Tan, Jianmin Li, Zhaoxiang Zhang, Quanquan Li, Xiaolin Hu

* Accepted by CVPR 2021. Code is available at https://github.com/zhanggang001/RefineMask 

  Access Paper or Ask Questions

A Transition-based Parser for Unscoped Episodic Logical Forms


Mar 15, 2021
Gene Louis Kim, Viet Duong, Xin Lu, Lenhart Schubert


  Access Paper or Ask Questions

Equalization Loss v2: A New Gradient Balance Approach for Long-tailed Object Detection


Dec 15, 2020
Jingru Tan, Xin Lu, Gang Zhang, Changqing Yin, Quanquan Li


  Access Paper or Ask Questions

MimicDet: Bridging the Gap Between One-Stage and Two-Stage Object Detection


Sep 24, 2020
Xin Lu, Quanquan Li, Buyu Li, Junjie Yan

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Information Mandala: Statistical Distance Matrix with Clustering


Jun 22, 2020
Xin Lu

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Information Mandala: Statistical Distance Matrix with Its Clustering


Jun 07, 2020
Xin Lu

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MMDetection: Open MMLab Detection Toolbox and Benchmark


Jun 17, 2019
Kai Chen, Jiaqi Wang, Jiangmiao Pang, Yuhang Cao, Yu Xiong, Xiaoxiao Li, Shuyang Sun, Wansen Feng, Ziwei Liu, Jiarui Xu, Zheng Zhang, Dazhi Cheng, Chenchen Zhu, Tianheng Cheng, Qijie Zhao, Buyu Li, Xin Lu, Rui Zhu, Yue Wu, Jifeng Dai, Jingdong Wang, Jianping Shi, Wanli Ouyang, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Technical report of MMDetection. 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN Plus: Faster and Better


Jun 13, 2019
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

A deep learning framework for quality assessment and restoration in video endoscopy


Apr 15, 2019
Sharib Ali, Felix Zhou, Adam Bailey, Barbara Braden, James East, Xin Lu, Jens Rittscher

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Foreground-aware Image Inpainting


Jan 18, 2019
Wei Xiong, Jiahui Yu, Zhe Lin, Jimei Yang, Xin Lu, Connelly Barnes, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Grid R-CNN


Nov 29, 2018
Xin Lu, Buyu Li, Yuxin Yue, Quanquan Li, Junjie Yan


  Access Paper or Ask Questions

Flow-Grounded Spatial-Temporal Video Prediction from Still Images


Aug 26, 2018
Yijun Li, Chen Fang, Jimei Yang, Zhaowen Wang, Xin Lu, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Contemplating Visual Emotions: Understanding and Overcoming Dataset Bias


Aug 07, 2018
Rameswar Panda, Jianming Zhang, Haoxiang Li, Joon-Young Lee, Xin Lu, Amit K. Roy-Chowdhury

* ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Free-Form Image Inpainting with Gated Convolution


Jun 10, 2018
Jiahui Yu, Zhe Lin, Jimei Yang, Xiaohui Shen, Xin Lu, Thomas S. Huang

* tech report 

  Access Paper or Ask Questions

MAttNet: Modular Attention Network for Referring Expression Comprehension


Mar 27, 2018
Licheng Yu, Zhe Lin, Xiaohui Shen, Jimei Yang, Xin Lu, Mohit Bansal, Tamara L. Berg

* Equation of word attention fixed; MAttNet+Grabcut results added 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Image Inpainting with Contextual Attention


Mar 21, 2018
Jiahui Yu, Zhe Lin, Jimei Yang, Xiaohui Shen, Xin Lu, Thomas S. Huang

* Accepted in CVPR 2018; add CelebA-HQ results; open sourced; interactive demo available: http://jhyu.me/demo 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking the Smaller-Norm-Less-Informative Assumption in Channel Pruning of Convolution Layers


Feb 02, 2018
Jianbo Ye, Xin Lu, Zhe Lin, James Z. Wang

* accepted to ICLR 2018, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Style Transfer via Feature Transforms


Nov 17, 2017
Yijun Li, Chen Fang, Jimei Yang, Zhaowen Wang, Xin Lu, Ming-Hsuan Yang

* Accepted by NIPS 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Parsing with Global Context Embedding


Oct 20, 2017
Wei-Chih Hung, Yi-Hsuan Tsai, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Kalyan Sunkavalli, Xin Lu, Ming-Hsuan Yang

* Accepted in ICCV'17. Code available at https://github.com/hfslyc/GCPNet 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Multimodal Interaction for Referring Image Segmentation


Aug 04, 2017
Chenxi Liu, Zhe Lin, Xiaohui Shen, Jimei Yang, Xin Lu, Alan Yuille

* To appear in ICCV 2017. See http://www.cs.jhu.edu/~cxliu/ for code and supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

High-Resolution Image Inpainting using Multi-Scale Neural Patch Synthesis


Apr 13, 2017
Chao Yang, Xin Lu, Zhe Lin, Eli Shechtman, Oliver Wang, Hao Li


  Access Paper or Ask Questions

Diversified Texture Synthesis with Feed-forward Networks


Mar 05, 2017
Yijun Li, Chen Fang, Jimei Yang, Zhaowen Wang, Xin Lu, Ming-Hsuan Yang

* accepted by CVPR2017 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Image Harmonization


Feb 28, 2017
Yi-Hsuan Tsai, Xiaohui Shen, Zhe Lin, Kalyan Sunkavalli, Xin Lu, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions