Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Multiscale methods for signal selection in single-cell data


Jun 15, 2022
Renee S. Hoekzema, Lewis Marsh, Otto Sumray, Xin Lu, Helen M. Byrne, Heather A. Harrington

* 26 pages, 13 figures, 2 tables 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified Model for Multi-class Anomaly Detection


Jun 08, 2022
Zhiyuan You, Lei Cui, Yujun Shen, Kai Yang, Xin Lu, Yu Zheng, Xinyi Le


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Iterative Correlation-based Feature Refinement for Few-shot Counting


Jan 22, 2022
Zhiyuan You, Kai Yang, Wenhan Luo, Xin Lu, Lei Cui, Xinyi Le


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Revisiting Global Statistics Aggregation for Improving Image Restoration


Dec 20, 2021
Xiaojie Chu, Liangyu Chen, Chengpeng Chen, Xin Lu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Efficient Transformer and Image Pre-training for Low-level Vision


Dec 19, 2021
Wenbo Li, Xin Lu, Jiangbo Lu, Xiangyu Zhang, Jiaya Jia


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Binary Neural Network by learning channel-wise thresholds


Oct 08, 2021
Jiehua Zhang, Zhuo Su, Yanghe Feng, Xin Lu, Matti Pietikäinen, Li Liu

* 5 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

HINet: Half Instance Normalization Network for Image Restoration


May 13, 2021
Liangyu Chen, Xin Lu, Jie Zhang, Xiaojie Chu, Chengpeng Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RefineMask: Towards High-Quality Instance Segmentation with Fine-Grained Features


Apr 17, 2021
Gang Zhang, Xin Lu, Jingru Tan, Jianmin Li, Zhaoxiang Zhang, Quanquan Li, Xiaolin Hu

* Accepted by CVPR 2021. Code is available at https://github.com/zhanggang001/RefineMask 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
>>