Alert button
Picture for Hesheng Wang

Hesheng Wang

Alert button

Online Robot Navigation and and Manipulation with Distilled Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Kangcheng Liu, Xinhu Zheng, Chaoqun Wang, Hesheng Wang, Ming Liu, Kai Tang

Viaarxiv icon

LIV-GaussMap: LiDAR-Inertial-Visual Fusion for Real-time 3D Radiance Field Map Rendering

Jan 26, 2024
Sheng Hong, Junjie He, Xinhu Zheng, Hesheng Wang, Hao Fang, Kangcheng Liu, Chunran Zheng, Shaojie Shen

Viaarxiv icon

Cam4DOcc: Benchmark for Camera-Only 4D Occupancy Forecasting in Autonomous Driving Applications

Dec 07, 2023
Junyi Ma, Xieyuanli Chen, Jiawei Huang, Jingyi Xu, Zhen Luo, Jintao Xu, Weihao Gu, Rui Ai, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

Spherical Frustum Sparse Convolution Network for LiDAR Point Cloud Semantic Segmentation

Nov 29, 2023
Yu Zheng, Guangming Wang, Jiuming Liu, Marc Pollefeys, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

DifFlow3D: Toward Robust Uncertainty-Aware Scene Flow Estimation with Diffusion Model

Nov 29, 2023
Jiuming Liu, Guangming Wang, Weicai Ye, Chaokang Jiang, Jinru Han, Zhe Liu, Guofeng Zhang, Dalong Du, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

Multi-Agent Combinatorial Path Finding with Heterogeneous Task Duration

Nov 26, 2023
Yuanhang Zhang, Hesheng Wang, Zhongqiang Ren

Viaarxiv icon

SNI-SLAM: Semantic Neural Implicit SLAM

Nov 18, 2023
Siting Zhu, Guangming Wang, Hermann Blum, Jiuming Liu, Liang Song, Marc Pollefeys, Hesheng Wang

Viaarxiv icon

RLSAC: Reinforcement Learning enhanced Sample Consensus for End-to-End Robust Estimation

Aug 10, 2023
Chang Nie, Guangming Wang, Zhe Liu, Luca Cavalli, Marc Pollefeys, Hesheng Wang

Figure 1 for RLSAC: Reinforcement Learning enhanced Sample Consensus for End-to-End Robust Estimation
Figure 2 for RLSAC: Reinforcement Learning enhanced Sample Consensus for End-to-End Robust Estimation
Figure 3 for RLSAC: Reinforcement Learning enhanced Sample Consensus for End-to-End Robust Estimation
Figure 4 for RLSAC: Reinforcement Learning enhanced Sample Consensus for End-to-End Robust Estimation
Viaarxiv icon

DELFlow: Dense Efficient Learning of Scene Flow for Large-Scale Point Clouds

Aug 09, 2023
Chensheng Peng, Guangming Wang, Xian Wan Lo, Xinrui Wu, Chenfeng Xu, Masayoshi Tomizuka, Wei Zhan, Hesheng Wang

Figure 1 for DELFlow: Dense Efficient Learning of Scene Flow for Large-Scale Point Clouds
Figure 2 for DELFlow: Dense Efficient Learning of Scene Flow for Large-Scale Point Clouds
Figure 3 for DELFlow: Dense Efficient Learning of Scene Flow for Large-Scale Point Clouds
Figure 4 for DELFlow: Dense Efficient Learning of Scene Flow for Large-Scale Point Clouds
Viaarxiv icon