Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Li

Neighboring Backdoor Attacks on Graph Convolutional Network


Jan 17, 2022
Liang Chen, Qibiao Peng, Jintang Li, Yang Liu, Jiawei Chen, Yong Li, Zibin Zheng

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Structure Enhanced Graph Neural Networks for Link Prediction


Jan 14, 2022
Baole Ai, Zhou Qin, Wenting Shen, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

LoSAC: An Efficient Local Stochastic Average Control Method for Federated Optimization


Dec 20, 2021
Huiming Chen, Huandong Wang, Quanming Yao, Yong Li, Depeng Jin, Qiang Yang


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Urban Knowledge Graph Enabled Mobility Prediction


Nov 10, 2021
Huandong Wang, Qiaohong Yu, Yu Liu, Depeng Jin, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Inhomogeneous Social Recommendation with Hypergraph Convolutional Networks


Nov 05, 2021
Zirui Zhu, Chen Gao, Xu Chen, Nian Li, Depeng Jin, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Improving Location Recommendation with Urban Knowledge Graph


Nov 01, 2021
Chang Liu, Chen Gao, Depeng Jin, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge-driven Site Selection via Urban Knowledge Graph


Nov 01, 2021
Yu Liu, Jingtao Ding, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

M6-10T: A Sharing-Delinking Paradigm for Efficient Multi-Trillion Parameter Pretraining


Oct 25, 2021
Junyang Lin, An Yang, Jinze Bai, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 14 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Recommender Systems: Challenges, Methods, and Directions


Sep 27, 2021
Chen Gao, Yu Zheng, Nian Li, Yinfeng Li, Yingrong Qin, Jinghua Piao, Yuhan Quan, Jianxin Chang, Depeng Jin, Xiangnan He, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

TabGNN: Multiplex Graph Neural Network for Tabular Data Prediction


Aug 20, 2021
Xiawei Guo, Yuhan Quan, Huan Zhao, Quanming Yao, Yong Li, Weiwei Tu


  Access Paper or Ask Questions

Real-time Image Enhancer via Learnable Spatial-aware 3D Lookup Tables


Aug 19, 2021
Tao Wang, Yong Li, Jingyang Peng, Yipeng Ma, Xian Wang, Fenglong Song, Youliang Yan

* Accepted to ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

One-shot Transfer Learning for Population Mapping


Aug 17, 2021
Erzhuo Shao, Jie Feng, Yingheng Wang, Tong Xia, Yong Li

* Published in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '21) 

  Access Paper or Ask Questions

DGCN: Diversified Recommendation with Graph Convolutional Networks


Aug 16, 2021
Yu Zheng, Chen Gao, Liang Chen, Depeng Jin, Yong Li

* WWW'21 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Fair Face Representation With Progressive Cross Transformer


Aug 11, 2021
Yong Li, Yufei Sun, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning for Demand Driven Services in Logistics and Transportation Systems: A Survey


Aug 10, 2021
Zefang Zong, Tao Feng, Tong Xia, Depeng, Yong Li

* 21 pages. survey preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Jigsaw Learning for Cartoon Face Recognition


Jul 14, 2021
Yong Li, Lingjie Lao, Zhen Cui, Shiguang Shan, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding the Effectiveness of Attention Mechanism


Jun 29, 2021
Xiang Ye, Zihang He, Heng Wang, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Recommendation with Graph Neural Networks


Jun 27, 2021
Jianxin Chang, Chen Gao, Yu Zheng, Yiqun Hui, Yanan Niu, Yang Song, Depeng Jin, Yong Li

* Accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Data-specific Model Search for Collaborative Filtering


Jun 14, 2021
Chen Gao, Quanming Yao, Depeng Jin, Yong Li

* KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Sparse Expert Models and Beyond


Jun 14, 2021
An Yang, Junyang Lin, Rui Men, Chang Zhou, Le Jiang, Xianyan Jia, Ang Wang, Jie Zhang, Jiamang Wang, Yong Li, Di Zhang, Wei Lin, Lin Qu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 16 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Consistent Instance False Positive Improves Fairness in Face Recognition


Jun 10, 2021
Xingkun Xu, Yuge Huang, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang, Yong Li, Zhen Cui

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Temporal Dual Graph Neural Networks for Travel Time Estimation


May 28, 2021
Guangyin Jin, Huan Yan, Fuxian Li, Jincai Huang, Yong Li


  Access Paper or Ask Questions

Meta Auxiliary Learning for Facial Action Unit Detection


May 14, 2021
Yong Li, Shiguang Shan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Normal Dynamics in Videos with Meta Prototype Network


May 10, 2021
Hui Lv, Chen Chen, Zhen Cui, Chunyan Xu, Yong Li, Jian Yang

* 9 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Graph Convolutional Recurrent Network for Traffic Prediction: Benchmark and Solution


May 03, 2021
Fuxian Li, Jie Feng, Huan Yan, Guangyin Jin, Depeng Jin, Yong Li

* 13 pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

Role-Aware Modeling for N-ary Relational Knowledge Bases


Apr 20, 2021
Yu Liu, Quanming Yao, Yong Li

* WWW2021 

  Access Paper or Ask Questions